Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων - Στο ΙΚΑ όλοι οι νέοι δημοσιοι υπαλληλοι


 

Ολα όσα είπε ο υπ. Οικονομίας στη Βουλή για το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων με παραδείγματα για το συνταξιοδοτικό-Στο ΙΚΑ όλοι οι νέοι δημοσιοι υπαλληλοι 

Ρεπορτάζ:esos.gr

Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι  το νομοσχέδιο για τη το ασφαλιστικό να ψηφιστεί πριν  το κλείσιμο της Ολομέλειας της Βουλής και να  κατατεθεί και πριν το τέλος Ιουνίου, είπε στη Βουλή ο υπ. Οικονομίας κ. Παπακωνσταντίνου το οποίο όπως είπε θα περιλαμβάνει:
-  Θέσπιση και στον δημόσιο τομέα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, του γνωστού ΛΑΦΚΑ, η οποία θα παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό, το οποίο θα προβλέπεται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και θα ισχύσει από 1/8/2010.
-Από 1/1/2011 όλοι οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στο ενιαίο καθεστώς ασφάλισης του Ι.Κ.Α..

-Πρώτον, η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών από 1.1.2011.

-  Δεύτερον, η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2013, δηλαδή σε τρία χρόνια.

-  Τρίτον, το όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος της ηλικίας.

-Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά - αυτή είναι η πιο δύσκολη ρύθμιση - οι οποίες μέχρι 31.12.2010 θα έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τα 50 έτη, εξισώνονται σταδιακά από 1.1.2011 με μια μεταβατική περίοδο τριών ετών με τους άντρες που έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο έτος. Εδώ θα ήθελα να τονίσω -επειδή είναι ένα ζήτημα που αφορά σε πολύ κόσμο και για αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία - ότι όσες γυναίκες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ρητά, αυτό αφορά τόσο στην ηλικία συνταξιοδότησης όσο και στους όρους συνταξιοδότησης.

-Πιο συγκεκριμένα, η σταδιακή εξίσωση αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και στο χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειδικότερα, άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31.12.1982, εξομοιώνονται σταδιακά ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 25 έτη από τα 17,5 που ισχύει σήμερα. Η εξίσωση αυτή γίνεται σταδιακά σε μία τριετία, δηλαδή η σημερινή ισχύουσα υπηρεσία 17,5 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά, αυξάνεται στα 20 χρόνια το 2011, στα 22,5 το 2012 και στα 25 το 2013. Επαναλαμβάνω ότι η ρύθμιση δεν θίγει ουσιαστικά τις γυναίκες αυτές, αφού έχουν ήδη θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010. Αυξάνονται από 1.1.2011 σταδιακά από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άντρες όσο για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

-Επέρχεται εξομοίωση ανδρών και γυναικών στρατιωτικών, ως προς τα έτη συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στα 25 έτη. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1η Ιανουαρίου του 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1η Ιανουαρίου του 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1992, θεσπίζονται σταδιακά τα ακόλουθα όρια ηλικίας: το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί μετά τη συμπλήρωση εικοσιπενταετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή, όπως είπα και πριν, γίνεται σταδιακά εντός τριετίας, δηλαδή για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την εικοσιπενταετία από 1.11.2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών που ισχύει σήμερα αυξάνεται στα 55 μέχρι τέλος του 2011, για όσους συμπληρώσουν την εικοσιπενταετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 60 έτη και για όσους συμπληρώνουν την εικοσιπενταετία το 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 65 έτη.

-Το 60ο έτος για άντρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εικοσιπενταετίας. Εδώ, η μόνη διαφοροποίηση από το όριο των 65 ετών, γίνεται για άντρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο, λόγω αναπηρίας. Σήμερα, το όριο ηλικίας για τις γυναίκες είναι 50 έτη.

-  Η αύξηση του ορίου αυτού θα γίνει ως εξής: το 53ο έτος ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, τα 25 χρόνια από το έτος 2011, το 56ο έτος το 2012 και το 60ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το 2013 και μετά. Από το 2013 και μετά μειώνεται το όριο ηλικίας των ανδρών με παιδιά με αναπηρία από τα 65 στα 60 έτη, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τις γυναίκες με παιδιά με αναπηρία. Αυξάνουμε αυτές λιγότερο από δεκαπενταετία, που είναι για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες, αλλά για λόγους εξίσωσης ανδρών και γυναικών μειώνουμε αντίστοιχα των ανδρών από τα 65 στα 60 έτη. Το 65ο έτος για άντρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.1998 και μετά ή έχουν διοριστεί από 1.1.1983 και μετά. Αυτή είναι η γενική περίπτωση. Η εξίσωση αυτή θα γίνεται σταδιακά, δηλαδή για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2010, ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2011, στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2013.

-Εξομοιώνεται σταδιακά, εντός τριετίας, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, υπαλλήλων του Δημοσίου, που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής αυξάνεται στο 56ο έτος το 2011, στο 58ο έτος το 2012 και στο 60ο έτος το 2013. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και οι υπάρχουσες ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά.

-Για τους ασφαλισμένους από 1.11.1993, η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται μόνο στην περίπτωση της ύπαρξης ανηλίκων ή πολυτέκνων ή αναπήρων. Η εξίσωση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 54/2006, ξεκινάει άμεσα από το 2013, αφού πριν από το 2013 δεν έχει θεμελιωθεί δικαιώματα εικοσαετίας και ισχύουν, όπως αναφέρεται παραπάνω, οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ασφαλισμένες προ του 1992.

-Οσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με την 31.12.2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου ούτε ως προς τα όρια ούτε ως προς τους όρους συνταξιοδότησης και για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, διατάξεις, που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτό είναι ρητή αναφορά και στο νόμο 3845. Όλα όσα σας είπα ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και την εξίσωση των ορίων ηλικίας είναι στο ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο σας έχει δοθεί.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: