Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ανοιχτά μυαλά στο κρυφό σχολειόΓράφει ο Τάκης Καραγιάννης

«Πολλοί αμφιβάλλουν αν υπήρξε ποτέ το κρυφό σχολειό. Ακόμη περισσότεροι προβληματίζονται για το εάν μπορεί να υπάρξει ποτέ ανοιχτό σχολείο. Για την ιστορική ανακρίβεια του πρώτου δεν πρόκειται να μιλήσω, μα δύναμαι να πω για την ιστορική επιτακτικότητα του δευτέρου». Κατά μία έννοια, η έκφραση του Βασίλη Κωστάκη δημιουργεί έναν συνειρμό εξίσωσης. Το ανοιχτό σχολείο λειτουργεί όπως ακριβώς και το κρυφό σχολειό, τουλάχιστον όπως μαθαίνουν τα παιδιά στο Δημοτικό. Όχι διαδεδομένα, με προβλήματα και αντιξοότητες, κόντρα στις αγκυλώσεις της κρατικής οργάνωσης, απέναντι στη νοοτροπία που επικρατεί. Κάτι μεταξύ «παρανομίας» και μυστικιστικής λειτουργίας. Το ανοιχτό σχολείο πιστεύει πως η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών πρέπει να πηγάζει από τις εμπειρίες τους, βιωματικά.

Στα Γιάννενα, σε δύο Λύκεια του νομού η ομάδα του P2P Lab, μαζί με τους συνεργάτες καθηγητές, εφάρμοσε για τρεις μήνες κάτι τέτοιο, με την τριδιάστατη εκτύπωση να αποτελεί το όχημα για το ταξίδι. Οι τάξεις έγιναν εργαστήρια με κύριο χαρακτηριστικό τη συνεργατική δημιουργικότητα και τη συμμετοχική κουλτούρα. Τα βήματα απλά, αλλά άγνωστα στην αρχή. Εξοικείωση με το 3D printing, μελέτη του ανοιχτού κώδικα που διέπει τον τριδιάστατο εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μπόλικη πράξη.

Οι μαθητές σκέφτηκαν ποια αντικείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους τυφλούς συμμαθητές τους, μελέτησαν τη γεωμετρία τους, τη μηχανολογία τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να «κατασκευαστούν» και στη συνέχεια… εκτύπωσαν. Ένας κύβος του Ρούμπικ, ένα επιτραπέζιο sudoku, ένα μικρό κόμικ, μια μακέτα του κάστρου της πόλης, μια κούπα (σχετικές φωτογραφίες εδώ και βίντεο εδώ).

Ίσως ακόμη σημαντικότερο από τα αντικείμενα αυτά καθ’ αυτά είναι η διαδικασία που προηγήθηκε. Συζήτηση, μελέτη και ανάλυση, κατανόηση και φαντασία. Διάδραση. Όχι στείρα μόρφωση, αλλά βίωμα. Παιδεία που ξεπερνά τα όρια της λέξης και μπαίνει στα κύτταρα εφήβων, κάνοντάς τους να ξεχάσουν το άγχος που προκαλούν οι δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα περιβάλλον πειραματισμού με δημοκρατικές δομές στην παραγωγή που επιτρέπει τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που έχουν οι μαθητές. Όλα τα παραπάνω δεν περιορίζονται μόνο στην τριδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχει και MuseScore για το μάθημα της μουσικής τεχνολογίας, σε Γυμνάσια και Λύκεια, το FreeMoodle -το οποίο είχε «γενέθλια» αυτές τις ημέρες- και άλλα.

Εάν κάτι συμβεί μια φορά, μπορεί να μην ξαναγίνει ποτέ. Εάν, όμως, συμβεί δεύτερη, τότε σίγουρα θα υπάρξει και τρίτη. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό ή εάν ο Καρλ Μαρξ είχε δίκιο που δεν προέβλεψε τρίτη φορά για την επανάληψη της Ιστορίας.

ένα άρθρο των πρωταγωνιστών

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΕΛΜΕ Ιωαννίνων: Αποτελέσματα εκλογών


Η συνδικαλιστική πα­ράταξη της ΔΑΚΕ,  ήταν  η νικήτρια της εκλογικής αναμέτρησης, που πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 24 Απριλίουγια την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην Ένω­ση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευ­σης Ιωαννίνων. Η ΔΑΚΕ αναδείχτη­κε πρώτη δύναμη και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα ικα­νοποιητική καθώς «άγγιξε» τους χί­λιους ψηφίσαντες, Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

  • Για το Δ.Σ: Ψήφισαν 986, έγκυ­ρα 949.
 ΔΑΚΕ 265 - 3 έδρες (εκλέγονται οι Κων. Μπόζιος, Ευ. Ζέρβας, Παν. Λαζοκίτσιος).

ΑΕΚΕ 208 - 2 έδρες (εκλέγονται οι Ματζούτσου , Τζούμας Θαν, ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 163 – 2 έδρες (εκλέγονται οι Μακρίδης Γιαν , ,Παπαθανάσης  Λεφτ ).

ΠΑΣΚ 148 - 2 έδρες (εκλέγονται οι Στράτος Μιχ , Ντοβώνης Γιαν. ).

ΕΣΑΚ - ΔΕΕ 99 καμία έδρα.

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτι­κών 66 έδρες καμία έδρα.

  • Για το συνέδριο της ΟΛΜΕ: Ψήφισαν 986, έγκυρα 958:  (αντιπρόσωποι 10)

 ΔΑΚΕ 255 - 3 σύνεδροι. (οι Κων.Μπόζιος, Ευ.Ζέρβας, Παν. Λαζοκίτσιος).

ΑΕΚΕ 242 - 2 σύνεδροι.( οι Τουφίδης Μπ. , Τζούμας Θαν, ).

ΠΑΣΚ 158 – 2 σύνεδροι.( οι Στράτος Μιχ , Ντούρος Γιαν. ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 148-2 σύνεδροι. ( οι Μακρίδης Γιαν , ,Παπαθανάσης  Λεφτ ).

ΕΣΑΚ -ΔΕΕ 97 - 1 σύνεδρος. ( ο Μπέστας Γιαν.).

Και Ανεξ. Κίνηση 59, καμία έδρα.

Κατατέθηκε Π.Δ. για υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών πανελλαδικής εμβέλειας!


Κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 Οι προϋποθέσεις μετάθεσης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν οργανική θέση, καθορίζονται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το επίμαχο διάταγμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που πλεονάζουν ή είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις (υπεράριθμοι).
Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, «με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι».
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι (ολικά υπεράριθμοι) κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των δυο βαθμίδων. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες - μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους». Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.

Υποχρεωτική μετάθεση σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία σχολεία και τις δυο ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Παράταση προθεσμίας για την απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password)

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, η διαδικασία για την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας αλλά και την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση, θα διακοπεί προσωρινά από τις 27-4-2013 ως και 31-5-2013 λόγω των διακοπών του Πάσχα και  της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά θα συνεχιστεί κανονικά από τη Δευτέρα 3  Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28  Ιουνίου, ανακοινώθηκε σήμερα απ το υπουργείο Παιδείας.
 Ολοι οι υποψήφιοι είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α΄ και Β΄) πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν ως ειδική περίπτωση.   
 
    Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία (δικαιολογητικά, εγκύκλιοι, συχνές ερωτήσεις  κλπ.) και αργότερα να επεξεργαστούν και να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί (περί τα μέσα Ιουνίου).
Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑΣ Β΄ αρχίζουν
  την Παρασκευή 17-05-2013. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α΄) αρχίζουν την Τρίτη 21-05-2013, σύμφωνα και με τα αναλυτικά προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τα Λύκειά τους για τα εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα εξεταστούν.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Σπουδαία διάκριση: Μαθητής του 7ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων στη Γ΄ φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος 
των καθηγητών του 7ου ΓΕ. Λ.  συγχαίρουν τον Γεωργούλη Βασίλειο, μαθητή της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας,  για την επιτυχή συμμετοχή του στη Α” και Β” φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (http://www.pdbio.gr) στη πρώτη δεκάδα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.             Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και στην τελική Γ” φάση του διαγωνισμού  που θα τον οδηγήσει σε διαγωνισμό στηνΕΛΒΕΤΙΑ με μαθητές απο 60 χώρες .

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Βρέθηκε σωρεία κοπανατζήδων από ελέγχους σε υπουργεία και φορείς


Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα κλιμάκια των ελεγκτών αντιμετωπίζουν σωρεία κοπανατζήδων και αδικαιολογήτως απόντων. Ηδη έχουν γίνει αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παιδείας, Οικονομικών, Τουρισμού και Πολιτισμού. «Επίσκεψη» από τους επιθεωρητές δέχθηκε και ο ΕΟΤ, και έπεται συνέχεια.
Υπουργείο Παιδείας
Αδικαιολόγητες απουσίες εμφανίζουν οι κάρτες των υπαλλήλων στο υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης βρέθηκαν την περασμένη Τρίτη στο υπουργείο Παιδείας για να ελέγξουν την τήρηση του ωραρίου από τους υπαλλήλους. Από τους ελέγχους φέρεται να βρέθηκε ότι το 20% των καρτών που οφείλουν να «χτυπούν» οι υπάλληλοι κατά την προσέλευσή τους είχε κενά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες απουσίες καταγράφονται τον Νοέμβριο και αποδίδονται στις απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για το θέμα, ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας (ΣΥΚΥΠ) εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία, εμμέσως πλην σαφώς, συνδέει τους ελέγχους με το πρόγραμμα της κυβέρνησης για μείωση του δημόσιου τομέα.
Γ.Γ. Πολιτισμού
Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη στη Γεν. Γραμματεία Πολιτισμού (πρώην ΥΠΠΟ) μετά την έφοδο κλιμακίου του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να εντοπίσει τους κοπανατζήδες. Την πρώτη ημέρα, οι τρεις υπάλληλοι που εστάλησαν εξέτασαν -σύμφωνα με πληροφορίες- ένα ένα τα γραφεία των εργαζομένων. Την επομένη το κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας επισκέφθηκαν εκ νέου οι δύο απ' αυτούς, ζητώντας περισσότερα στοιχεία για το ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων. Το κλιμάκιο πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο και ζήτησε σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2012. Εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «προσπάθεια εκφοβισμού» και υπογραμμίζουν ότι στο σύστημα του υπουργείου καταγράφονται μεταξύ άλλων οι άδειες των υπαλλήλων.
Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΟΕ-ΥΠΠΟ) σημειώνει μεταξύ άλλων: «Το κλιμάκιο που κόπτεται για την τήρηση της νομιμότητας προφανώς ξέχασε να ελέγξει και να αξιολογήσει κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται συνάδελφοι σε πολλούς χώρους, με ελλείψεις και χωρίς τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, δεν ανακάλυψε και εκείνους που με προσωπικά έξοδα μετακινούνται για ανάγκες της υπηρεσίας και προσφέρουν με αυταπάρνηση και ζήλο την εργασία τους για το καλό του υπουργείου μας και της πατρίδας».
Υπ. Τουρισμού - ΕΟΤ
Δύο αιφνιδιαστικές επισκέψεις έκανε κλιμάκιο των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στο υπουργείο Τουρισμού και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου -έπειτα από καταγγελίες- να ελέγξει την παρουσία ή μη υπαλλήλων στην υπηρεσία τους. Κατά τις πρώτες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον ΕΟΤ, την πρώτη ημέρα από τον δειγματοληπτικό έλεγχο για τους 55 υπαλλήλους του οργανισμού, βρέθηκαν 9 δικαιολογημένα απόντες. Την επόμενη ημέρα οι επιθεωρητές ζήτησαν από τις υπηρεσίες του οργανισμού μηχανογραφικά στοιχεία για να ελέγξουν υπερωρίες και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το προσωπικό του ΕΟΤ για το προηγούμενο έτος, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Καθημερινή.
Ξαφνική έφοδος στο υπουργείο Οικονομικών
Ο έλεγχος στο υπουργείο Οικονομικών έγινε έπειτα από καταγγελίες πολιτών, ότι ένας υπάλληλος πήγαινε στην υπηρεσία του, χτυπούσε κάρτα και, εν συνεχεία, έφευγε για να εργαστεί στην ιδιωτική του επιχείρηση.
Αντίστοιχοι έλεγχοι για να εντοπιστούν οι κοπανατζήδες έχουν ξεκινήσει σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ οι έρευνες διεξάγονται είτε αυταπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελίες πολιτών.
Άλλωστε, είναι γνωστή, εδώ και καιρό, η πρακτική υπαλλήλων που έβαζαν επί χρόνια συναδέλφους τους να χτυπάνε κάρτα αντ ' αυτών ή εμφάνιζαν άδειες γιατρών που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικά προβλήματα υγείας.
Οι επιθεωρητές βάζουν στο στόχαστρο τους φακέλους τέτοιων υπαλλήλων για να διευρευνήσουν κατά πόσο οι άδειες δίνονταν νόμιμα, αλλά και πόσο συχνά οι υπηρεσίες έστελναν τον αρμόδιο γιατρό στο σπίτι των υπαλλήλων για να διαπιστώσει αν όντως ο «ασθενής» λέει αλήθεια.
Πόσοι απαρτίζουν το Σώμα Επιθεωρητών
Το Σώμα Επιθεωρητών έχει ενισχυθεί τον τελευταίο καιρό με 35 επιπλέον άτομα για να καταφέρουν να εντοπίσουν εκείνους τους υπαλλήλους που διορίστηκαν με πλαστά δικαιολογητικά και τίτλους σπουδών και παραμένουν στο Δημόσιο.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 8 τέτοιοι έλεγχοι.
Παράλληλα, οι επιθεωρητές του Δημοσίου παρακολουθούν την πειθαρχική εξέλιξη των  υποθέσεων με υπαλλήλους που έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

      
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Η φετινή προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλιος διαταγή του υπουργού Εθνικής Αμυνας για την προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2013, η οποία αφορά το Διαγωνισμό Επιλογής σπουδαστών-τριών για την εισαγωγή και κατάταξη τους στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων, (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) καθώς και στις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ). Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των υπουργείων Εθνικής Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών. Δεν προκηρύσσονται θέσεις για τη Σχολή Ραδιοναυτίλων(ΣΙΡ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Όλοι οι υποψήφιοι -ες για τα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ,που μετέχουν στις εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (ψυχομετρικές, υγειονομικές,αθλητικές) του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.Όπως τονίζεται στην προκήρυξη στρατιωτικών σχολών 2013 , όσοι -ες έχουν τα απαραίτητα προσόντα που περιγράφονται στην προκήρυξη και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Προκαταρκτικές εξετάσεις για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφετέρου να υποβάλουν με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 23 Απριλίου 2013 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής) και μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες -ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 8 Ιουλίου 2013, με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους.