Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΕΛΜΕ Ιωαννίνων: Αποτελέσματα εκλογών


Η συνδικαλιστική πα­ράταξη της ΔΑΚΕ,  ήταν  η νικήτρια της εκλογικής αναμέτρησης, που πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 24 Απριλίουγια την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην Ένω­ση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευ­σης Ιωαννίνων. Η ΔΑΚΕ αναδείχτη­κε πρώτη δύναμη και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα ικα­νοποιητική καθώς «άγγιξε» τους χί­λιους ψηφίσαντες, Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

  • Για το Δ.Σ: Ψήφισαν 986, έγκυ­ρα 949.
 ΔΑΚΕ 265 - 3 έδρες (εκλέγονται οι Κων. Μπόζιος, Ευ. Ζέρβας, Παν. Λαζοκίτσιος).

ΑΕΚΕ 208 - 2 έδρες (εκλέγονται οι Ματζούτσου , Τζούμας Θαν, ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 163 – 2 έδρες (εκλέγονται οι Μακρίδης Γιαν , ,Παπαθανάσης  Λεφτ ).

ΠΑΣΚ 148 - 2 έδρες (εκλέγονται οι Στράτος Μιχ , Ντοβώνης Γιαν. ).

ΕΣΑΚ - ΔΕΕ 99 καμία έδρα.

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτι­κών 66 έδρες καμία έδρα.

  • Για το συνέδριο της ΟΛΜΕ: Ψήφισαν 986, έγκυρα 958:  (αντιπρόσωποι 10)

 ΔΑΚΕ 255 - 3 σύνεδροι. (οι Κων.Μπόζιος, Ευ.Ζέρβας, Παν. Λαζοκίτσιος).

ΑΕΚΕ 242 - 2 σύνεδροι.( οι Τουφίδης Μπ. , Τζούμας Θαν, ).

ΠΑΣΚ 158 – 2 σύνεδροι.( οι Στράτος Μιχ , Ντούρος Γιαν. ).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 148-2 σύνεδροι. ( οι Μακρίδης Γιαν , ,Παπαθανάσης  Λεφτ ).

ΕΣΑΚ -ΔΕΕ 97 - 1 σύνεδρος. ( ο Μπέστας Γιαν.).

Και Ανεξ. Κίνηση 59, καμία έδρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: