Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Οι ομάδες επεξεργασίας επιλογής


Οι ομάδες επεξεργασίας επιλογής Σχολικών Συμβούλων ΔΕ, Διευθυντών ΔΕ & Τράπεζας θεμάτων των συνεντεύξεων

 

Υπουργός Παιδείας υπέγραψε...

Τις ομάδες εργασίας επεξεργασίας των αιτήσεων για:
1. Σχολικούς Συμβούλους ΔΕ
2. Διευθυντές ΔΕ
3. Την Τράπεζα Θεμάτων των Συνεντεύξεων
Η ομάδα εργασίας για την επεξεργασία των αιτήσεων
των υποψηφίων σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.........

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

…ξύλινα λόγια σε πέτρινα χρόνια…

  Χρήστου Παπαδημητρίου.
   Κοινωνιολόγου-Οικονομολόγο

…ξύλινα λόγια σε πέτρινα χρόνια…                  
   
(Με αφορμή τα φετινά  «πασχαλινά μηνύματα»)

Ούτε με αυτά τα εξαιρετικά από φιλολογικής άποψης πασχαλινά κείμενα – μηνύματα οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ταγοί πλησίασαν έστω και ελάχιστα την ψυχή μας, κι ενώ περιέγραψαν λεπτομερώς την ανάσταση του θεανθρώπου, στοιχειωδώς ασχολήθηκαν με την ανάσταση του ταλαιπωρημένου ανθρώπου, και δη του Έλληνα Πολίτη.

Οι μεν ασχολήθηκαν στα μηνύματα τους με την δύναμη του λαού γενικώς να αντέξει τα πεπραγμένα τους, αποφεύγοντας επιμελώς να αναφερθούν στο δια ταύτα, οι δε αναφέρθηκαν στην σωτηρία της ψυχής μας  αποφεύγοντας επιμελώς να αναφερθούν στο γεγονός ότι κύρια φροντίδα των ιδίων είναι η εξασφάλιση αυτής της ζωής και «το κάτι τις» για τα γεράματά τους.

Είναι αρκετά κατανοητός ο λόγος τους ώστε να αντιλαμβάνεται ο πολίτης την εσκεμμένη προσπάθεια  όλων των παραπάνω ακόμη και κατά την διάρκεια αυτών των άγιων ημερών να «εμποτίσουν» την κοινωνία με την άποψη και την  θέση περί ατομικής ενοχής του πολίτη, όχι απλά της ευθύνης των πολιτών αλλά της ενοχής του πολίτη, όσον αφορά την παρούσα προβληματική .

Αυτό το εφεύρημα έντεχνα καλλιεργήθηκε αλλά και περίτεχνα τροφοδοτεί μια νέα αντίληψη περί της Κοινωνικοποίησης του Νέο έλληνα  όχι μόνο σε ότι αφορά στην συνειδητοποίηση της συν ευθύνης που ενδεχομένως υπάρχει, αλλά και στην συνειδητοποίηση  μιας νέου τύπου «αμαρτίας»  δηλαδή της  ατομικής ενοχής, για αυτή την απροσδιόριστα χαοτική  κατάσταση που ζούμε όλοι μας.

Προσωπική ενοχή αγαπητέ μου συμπολίτη, για το γεγονός του ότι ο διπλανός μας έχει καταστεί ήδη «ληξιπρόθεσμος» σε υποχρεώσεις και καταστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Προσωπική ενοχή για το σημερινό status quo που μας προέκυψε από συγκεκριμένους χειρισμούς συγκεκριμένων ανθρώπων της πολιτικής και όχι μόνο, ενώ οι ίδιοι εκλαμβάνουν την προσωπική τους παρέμβαση ως ελπίδα για την πατρίδα ,η διαμεσολάβηση στο θείο.

Αυτή η περιρρέουσα άποψη γίνεται σήμερα αντιληπτή ως κατευθυνόμενη, δόλια επιχειρούμενη, με σκοπό την εκμάθηση νέων κανόνων και στάσεων ζωής.  

Η επίκληση της γενικής ευθύνης και η ανίχνευση μέσα σε αυτή της ατομικής  ενοχής  για την ανεργία την φτώχια την μιζέρια είναι έννοιες για τις οποίες ο πολίτης πρέπει να πειστεί ότι έχει όχι μόνο μερίδιο ευθύνης αλλά και ενοχής, αποτελεί κατά την άποψή μου προβοκατόρικη προσπάθεια η οποία βρίσκει συμμάχους σε όλο το φάσμα της πολιτικής θρησκευτικής ,κοινωνικής , δημοσιογραφικής και όχι μόνο  διάστασης στην χώρα μας.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Αυστηρότερες ποινές στο Δημόσιο

Βαθιά τομή επιφέρει στο πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων το σχέδιο αναμόρφωσης που καταρτίζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να μπει τέλος στην ατιμωρησία των επίορκων κρατικών λειτουργών.Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πειθαρχικού κώδικα θα είναι η απομάκρυνση, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, των συνδικαλιστών από τα πειθαρχικά συμβούλια, κάτι το οποίο θα εξαλείψει τα γνωστά φαινόμενα «συναδερφικής αλληλεγγύης» στην εξέταση υποθέσεων διαφθοράς και πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων.Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο, θα είναι ο χρόνος περαίωσης των ΕΔΕ, καθώς αυτός μειώνεται στον ένα μήνα, ενώ οι υπάλληλοι που παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης τίθενται αυτοδικαίως σε αργία ως την έκδοση της δικαστικής απόφασης και ταυτόχρονα χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν στο μέλλον θέση προϊσταμένου.Όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, για πρώτη φορά με το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο θα προβλέπεται επιπλέον ότι η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στο «Διαύγεια» θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός των άλλων θα στερείται και του δικαιώματος προαγωγής.Αυστηρότερες θα είναι με το νέο καθεστώς και οι πειθαρχικές ποινές, καθώς θα υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις, το πρόστιμο επεκτείνεται σε 12 μήνες από τους τρεις που προβλέπονται σήμερα, όπως και η προσωρινή παύση με πλήρη στέρηση αποδοχών, που επεκτείνεται στους 12 μήνες από τους έξι, ενώ παράλληλα θεσπίζεται και ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς από έναν που ισχύει μέχρι σήμερα.

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Η απόφαση για την επιλογή νέων Διευθυντών Σχολείων

Yπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας η απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , η οποία έχει ως εξής:
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/ 19−5−2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτ κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98), αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης ως εξής:
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων
διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου 2011, η οποία αναρτάται στις διευθύνσειςκαι στα γραφεία εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων υποδιευθυντών όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένου αυτών των Σ.Ε.Κ. και των υπευθύνων των τομέων Σ.Ε.Κ., των προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθορίζονται με πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ. Υποβλητέα δικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:
1) Πλήρες πιστοποιητικεό υπηρεσιακών μεταβολών.
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυ−
χιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία
βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007 τ.Α΄).

Πίνακες Κενών και Πλεονασμάτων


A ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
B ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη διαγωνισμού για για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΝΕΤΕ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Η ΟΛΜΕ προειδοποιεί με « αντιδράσεις» στις πανελλαδικές

Την αντίδραση του κλάδου , χωρίς να προσδιορίζει εάν θα είναι με αποχή από τις διαδικασίες των πανελλαδικών ή άλλη μορφή κινητοποίησης, προανήγγειλε σήμερα η ΟΛΜΕ με επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας , εάν δεν
 εξασφαλιστούν τα κονδύλια και όχι μειωμένα σε για την πληρωμή των καθηγητών που θα απασχοληθούν στη διαδικασία των εξετάσεων. 
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,  
Σε περίπου ένα μήνα ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Γνωρίζετε επίσης ότι πέρυσι η καθυστέρηση υπογραφής της ΚΥΑ που καθόριζε τις αμοιβές των συναδέλφων που εμπλέκονταν με οποιοδήποτε τρόπο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η έκδοση των ΧΕΠ και να υπάρχει απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των αμοιβών αυτών.
Σας επισημαίνουμε ότι οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους έχουν στηρίξει και καταξιώσει έναν από τους πιο αξιόπιστους και αδιάβλητους εξεταστικούς θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας.
Οι συνάδελφοί μας μετακινούνται από νησί σε νησί ή μετακινούνται καθημερινά με το αυτοκίνητό τους σε απομακρυσμένα από τον τόπο διαμονής τους σχολεία, προκειμένου να υπάρξει φερεγγυότητα στην όλη διαδικασία, και επιβάλλεται να αποζημιωθούν για τα έξοδα διανυκτέρευσης και τα οδοιπορικά τους.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας:
  • να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι συνάδελφοί μας να αποζημιωθούν με τις διαδικασίες των ΧΕΠ έγκαιρα,
  • να εκδώσει νέα ΚΥΑ για τις αμοιβές όσων εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς τις περικοπές που έγιναν την περσινή χρονιά,
  • να πιστώσει τους σχετικούς κωδικούς με τα προβλεπόμενα ποσά για τα οδοιπορικά της τρέχουσας περιόδου και να εξοφλήσει τα αντίστοιχα οφειλόμενα των παλαιοτέρων ετών. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αντίδραση της Ομοσπονδίας.

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Απόκτηση απολυτηρίου από τα ημερήσια γενικά λύκεια χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2010-2011

04 / 04 / 2011     Alfavita.GR

 Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στην τελευταία τάξη των Γενικών Λυκείων ανέρχεται ετησίως σε ογδόντα (80.000) χιλιάδες περίπου. Ένα ποσοστό από αυτούς δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά επιλέγει την επαγγελματική απασχόληση.

Με την καθιέρωση μάλιστα νέων δομών εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης), που συνδέονται με την επαγγελματική απασχόληση ένα πρόσθετο ποσοστό μαθητών της Γ΄ Λυκείου ενδέχεται να κάνει την ίδια επιλογή μετά την αποφοίτησή του από τη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Θα πρέπει επομένως να δοθεί διέξοδος στην επιλογή των αποφοίτων αυτών να παρακολουθήσουν όποια μορφή εκπαίδευσης επιθυμούν .
Από τις διατάξεις του ν. 2909/2001, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 60/2006 περί αξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου, προβλέπεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον αποκτήσουν το απολυτήριο μετά από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και με βάση τη βαθμολογική τους επίδοση σ’ αυτές.
Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τη χρονιά της αποφοίτησής τους, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα πρόβλεψη για απόκτηση απολυτηρίου με άλλο τρόπο εκτός από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αντίθετα, υπάρχει ανάλογη ρύθμιση για τους μαθητές της τελευταίας τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων -από το έτος 2000, που καθιερώθηκε το Ενιαίο Λύκειο- και για τους μαθητές οι οποίοι έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προτίθεται να προωθήσει ρύθμιση ώστε όσοι από τους μαθητές της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου επιθυμούν να λάβουν μόνον απολυτήριο Λυκείου, χωρίς να ενδιαφέρονται να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να έχουν τη δυνατότητα αυτή αφού συμμετάσχουν στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων, σε ενδοσχολικό επίπεδο. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά τους μαθητές της Γ΄ Τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2010-2011 και μετά.
Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να ικανοποιηθεί πάγιο αίτημα πολλών τελειοφοίτων οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει να φοιτήσουν μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να αποκτήσουν τον τίτλο απόλυσης της βαθμίδας αυτής και να στραφούν σε επαγγελματική ενασχόληση μετά την αποφοίτησή τους. Στους κατόχους του απολυτηρίου θα δίνεται η δυνατότητα τα επόμενα έτη να πραγματοποιήσουν σπουδές στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχοντας στις εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου και, σύμφωνα με τη βαθμολογία τους, να διεκδικήσουν θέση σε σχολές επιλογής τους.
Το απολυτήριο που θα αποκτηθεί με συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων, σε ενδοσχολικό επίπεδο θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011


ΣΤΙΣ 10 ΜΑΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Στις 12 Μαίου αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις , ενώ τα μαθήματα λήγουν δύο ημέρες νωρίτερα , στις 10 Μαΐου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Δελτίο Τύπου                                             

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:  
α) Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων,
β) Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
γ) η περίοδος των ενδοσχολικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

           
1. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2010 – 2011 στις 10 Μαΐου 2011
             
2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ
12 - 5 - 2011
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
14 - 5 - 2011
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
16 - 5 - 2011
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
18 - 5 - 2011
-ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 20 - 5 - 2011
-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΔΕΥΤΕΡΑ
23 - 5 - 2011
-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
25 - 5 - 2011
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.3.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ  Β΄)
       
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
                   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ
19 - 5 - 2011
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΡΙΤΗ
24 - 5 - 2011
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΠΕΜΠΤΗ
26 - 5 - 2011
-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27-5-2011
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
28-5-2011
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ
30-5-2011
-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΤΡΙΤΗ
31-5-2011
-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ
-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1-6-2011
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

            

Απολυτήριο και χωρίς πανελλαδικές

ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Απολυτήριο Λυκείου δύο ταχυτήτων δημιουργεί από αυτή τη σχολική χρονιά το υπουργείο Παιδείας, «σπρώχνοντας» μάλιστα μια μερίδα μαθητών σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης.
Με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές της Γ' Λυκείου που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να πάρουν το απολυτήριό τους συμμετέχοντας σε ενδοσχολικές εξετάσεις. Η ρύθμιση θα ισχύσει από αυτή τη σχολική χρονιά που διανύουμε.
Στο σκεπτικό της πρότασής του το υπουργείο προεξοφλεί ότι «με την καθιέρωση νέων δομών εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) που συνδέονται με την επαγγελματική απασχόληση», ένα ποσοστό μαθητών ενδέχεται μετά την αποφοίτησή του να επιλέξει αυτόν τον δρόμο.
Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, για να πάρει σήμερα ο μαθητής της Γ' Λυκείου απολυτήριο είναι υποχρεωμένος να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για απόκτηση απολυτηρίου με άλλο τρόπο εκτός από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Με την πρώτη ανάγνωση η σχετική ρύθμιση κρίνεται διευκολυντική για μια κατηγορία μαθητών που δεν επιθυμεί να υποστεί τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων εφόσον δεν επιθυμεί να σπουδάσει σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για μια χρονική περίοδο που ίσχυε μάλιστα το σύστημα των δεσμών, αυτή τη δυνατότητα είχαν όσοι επέλεγαν την πέμπτη δέσμη, αλλά αυτό έπαψε να ισχύει με την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος.
Θεωρείται όμως βέβαιο ότι η καθιέρωση δύο ειδών εξετάσεων, των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών, θα δημιουργήσει αποφοίτους δύο κατηγοριών, αφού οι ενδοσχολικές εξετάσεις είναι κατά κοινή ομολογία ευκολότερες από τις πανελλαδικές που έχουν στόχο την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Το θέμα που ανοίγει η ρύθμιση αυτή είναι κατά πόσον τα δύο απολυτήρια θα είναι ισότιμα μεταξύ τους. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι και «το απολυτήριο που θα αποκτηθεί από τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο».
Ερώτημα 1ο: Ποιος μπορεί να βεβαιώσει τους αποφοίτους του Λυκείου που θα επιλέξουν τον δρόμο των ενδοσχολικών εξετάσεων με την προοπτική να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι το απολυτήριο που δεν τους εξασφαλίζει πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε δημόσια πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών;
Ερώτημα 2ο: Ποιος μπορεί να βεβαιώσει τους ίδιους αποφοίτους ότι το απολυτήριο μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων θα έχει την ίδια ισχύ με το απολυτήριο μέσω πανελλαδικών, στην περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ; *

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

πρόταση του υπ. Παιδείας : ο νέος ρόλος (από το Σεπτέμβριο) των Διευθυντών και Υποδιευθυντών , Συλλόγων Γονέων Περιφερειακών Διευθυντών

ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας θα έχει ως εξής:

- Παιδαγωγικά & Διοικητικά υπεύθυνος
- Άμεσος Προϊστάμενος προσωπικού
- Υπεύθυνος χορήγησης αδειών
- Υπεύθυνος Προγραμματισμού & αξιολόγησης
- Υπεύθυνος για διαφάνεια & κοινωνική λογοδοσία
- Επιλέγει τον υποδ/ντή μεταξύ των προταθέντων από τον ΣΔ υποψηφίων
Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας
- Αναπληρώνει το Διευθυντή
- Βοηθά το διευθυντή
- Διεκπεραιώνει το έργο που του αναθέτει ο Διευθυντής
- Υπεύθυνος ολοήμερου
Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας
- Επικουρεί το Δ/ντή στη χάραξη κατευθύνσεων σχολικής δράσης
- Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου
- Οικονομική διαχείριση
- Υποστήριξη πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων
- Προώθηση αιτημάτων συλλόγου γονέων
- Συμβολή στη διαχείριση κρίσεων
Σύλλογος Διδασκόντων
- Συνδιαμόρφωση προγράμματος
- Ιεράρχηση σχολικών αναγκών
- Προτείνει υποδιευθυντές
- Προτείνει εκπ/κά προγ/τα, καινοτόμες δράσεις
- Επιλογή εκπ/κού, διδακτικού, εποπτικού υλικού
- Προσδιορισμός αναγκών ενδοσχολικής επιμόρφωσης
- Συμμετέχει στον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση
- Συνδιαμόρφωση σχολικού κανονισμού
Ειδικότερα με την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, είναι:
α) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που υπάγονται απευθείας στ/ον/ην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
β) Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (νομού), οι οποίες υπάγονται στην οικεία Περιφέρεια Εκπαίδευσης.
γ) Οι Σχολικές Μονάδες που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η Σχολική Μονάδα
Στο πλαίσιο της νέας δομής, η ενίσχυση της αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας και η μετατροπή της από φορέα με αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες σε φορέα γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί κεντρική επιδίωξη. Οικοδομείται μια νέα κουλτούρα οργάνωσης, σχέσεων και συνεργασίας στο σχολείο, η οποία στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές για τη λήψη αποφάσεων αλλά και στη δέσμευση ότι αυτές θα υλοποιηθούν. Προωθείται το «όραμα» της αυτόνομης στο σχεδιασμό και τη δράση της σχολικής μονάδας, που στηρίζεται στο επαγγελματικό ήθος και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών της, στην προσπάθεια των μαθητών και την ενεργό συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας για να επιτύχει υψηλούς στόχους και να διαμορφώσει την ιδιαίτερη σχολική κουλτούρα, το απαραίτητο θετικό κλίμα και μια ισχυρή παράδοση που δεσμεύει όλους στη δυναμική πορεία της εκπαιδευτικής μονάδας στο μέλλον. Ένα όραμα για κάθε σχολική μονάδα, που δεν επιβάλλεται από πάνω ή από έξω, αλλά προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των μαθητών της και των γονέων τους.
Στην κατεύθυνση αυτή αναβαθμίζεται ο ρόλος του διευθυντή, του υποδιευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων, τους αποδίδονται νέες διοικητικές αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες σήμερα ασκούνται από τα καταργούμενα Γραφεία Εκπαίδευσης, εξορθολογίζεται η σχέση ευθύνης και εξουσίας, αίρονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, βελτιώνονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άσκησης του διοικητικού έργου, ενισχύονται οι θεσμοί καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, αποδίδεται ουσιαστικός ρόλος και αποφασιστικές αρμοδιότητες στα συλλογικά όργανα, προωθείται η ανάπτυξη δικτύων σχολικών μονάδων για την προώθηση της συνεργασίας, τον συντονισμό του έργου τους και την ενιαία αντιμετώπιση διοικητικών θεμάτων.

Ο διευθυντής του σχολείου καθίσταται ο ηγέτης, ο εμψυχωτής