Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών Γενικού Λυκείου

Α’ Λυκείου
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα
Ώρες
Υποχρεωτικά
Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία)1
9
Θρησκευτικά
2
Ιστορία
2
Μαθηματικά
5
Ξένη Γλώσσα
3
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική-Χημεία-Βιολογία)2
6
Φυσική Αγωγή
2
Επιλογή (υποχρεωτική)3
Ερευνητική εργασία (Project)

3
Σύνολο
32

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
2.Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία και γ) Βιολογία.
3. Επιλογή μιας ερευνητικής εργασίας ανά τετράμηνο με θέμα που εντάσσεται  στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή με θέμα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους κύκλους. Μία εργασία θα μπορεί να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και θα αναρτώνται με την ολοκλήρωσή τους.
  Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο».

Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη :
·         Οι μελέτες  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
·         Το πόρισμα του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας υπό τον
κ. Μπαμπινιώτη.
·         Το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο ΕΣΥΠ.
·         Τα   πορίσματα συνεδρίων της ΟΛΜΕ.
·         Τα συμπεράσματα της  μελέτης PISA του  O.Ο.Σ.Α.
·         Τα προγράμματα σπουδών πολλών ευρωπαϊκών χωρών
·         Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και η σημερινή πραγματικότητα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνολικά και στο Λύκειο ειδικότερα.
·         Ο λυκειακος χάρτης της χώρας και το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για την πρόταση αυτή  - που αύριο καταθέτουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τον κ. Καζάζη – δούλεψαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία στο Ελληνικό Λύκειο, στο ΙΒ αλλά και σε άλλες χώρες, καθώς και ακαδημαϊκοί με ειδική γνώση στο θέμα.


Όπως πολλές φορές έχω  πει,  δεν προωθούμε μια ακόμη «αλλαγή για την αλλαγή» και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να περιοριστώ   σε επιμέρους βελτιωτικές κινήσεις, όμως όλοι οι δείκτες επιβεβαιώνουν το κοινό αίσθημα: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει!
Δεν προάγει την κριτική σκέψη.
Δεν ξεχωρίζει τα χρήσιμα και ταλαιπωρεί τον μαθητή,  με πολλά επουσιώδη και περιττά.
Δεν αξιοποιεί σωστά το εκπαιδευτικό  μας   υψηλής στάθμης δυναμικό και τις υπαρκτές υποδομές.
Έχει μετατρέψει τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, σε «παρακολούθημα» των φροντιστηρίων.
Και για το δεδομένο αποτέλεσμα, στοιχίζει πολύ ακριβά και για τον Έλληνα  φορολογούμενο και για τον κάθε γονιό χωριστά.
Μερικά στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν  το πρόβλημα αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν και  δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.
Το Λύκειο σήμερα έχει
·       ως προς το διδακτικό  προσωπικό:

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι αλλαγές στη Γ Λυκείου

esos.gr

Τρεις κατευθύνσεις με τρία κοινά υποχρεωτικά μαθήματα (Νεοελληνική Γλώσσα-Γραμματεία, Ιστορία, Ερευνητική Εργασία) προβλέπει η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για την Γ τάξη του Λυκείου ,  ( ενδεχομένως να υπάρξει κάποια μικρή τροποποίσηση της τελευταίας στιγμής σε ένα - δύο μαθήματα στη Γ Λυκείου και περισσότερες ως προς τις ώρες και δυο-τρία μαθήματα στο Σχέδιο για την Α και Β Λυκείου .

Η Α κατεύθυνση με 6 υποχρεωτικά μαθήματα και 8 επιλογής θα οδηγεί τους μαθητές στις Θετικές Επιστήμες.
Η Β κατεύθυνση με 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 7 επιλογής θα οδηγεί τους μαθητές στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Η Γ κατεύθυνση με 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 7 επιλογής θα οδηγεί τους μαθητές στις Φιλοσοφικές, Νομικές, Πολιτικές Επιστήμες

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α (Θετικές Επιστήμες)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1.Νεοελληνική Γλώσσα-Γραμματεία
2. Ιστορία
3.Ερευνητική Εργασία
4. Φυσική

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Οι αλλαγές στην Α και Β Λυκείου- ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σε δύο κατευθύνσεις στην Α και Β χωρίζεται η Β Λυκείου με εννέα υποχρεωτικά μαθήματα δύο επιλογής και κοινή συνδιδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τριών άλλων μαθημάτων σύμφωνα το τελικό σχέδιο του υπ. Παιδείας.
Στη Α Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι οκτώ με 32 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα
Ειδικότερα στη Β. Λυκείου:

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Α κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά: 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα  μαζί με τη Β κατεύθυνση σε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών. 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα
ΦΥΣΙΚΗ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα
ΧΗΜΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα
ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Εδώ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα εάν από τα δύο μαθήματα. Αυτό εξαρτάται τι σπουδές επιθυμούν οι μαθητές να ακολουθήσουν στα ΑΕΙ . Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι μαθητές έχουν τα δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Β κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά:
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα και θα διδάσκεται μαζί με τη Β κατεύθυνση σςε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως
ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως 
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
       Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ; Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Η Α Λυκείου έχει μία κατεύθυνση με τα εξής με επτά υποχρεωτικά μαθήματα και μία Επιλογή
Ειδικότερα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία-Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία): Θα διδάσκεται 10 ώρες εβδομαδιαίως
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως
ΧΗΜΕΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ:Θα είναι ένα μάθημα και θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως 
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ :ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ.Εχει τον χαρακτήρα του υποχρεωτικού μαθήματος . Απλά οι μαθητές θα επιλέγουν ένα Σχέδιο Ερευνας κάθε τέσσερις μήνες . Ο αριθμός των Σχεδίων Ερευνας που θα καταρτίζει το κάθε Λύκειο θα είναι τόσα όσα και τα τμήματα που λειτουργούν στην Α Λυκείου της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Αλλάζει η ώρα την Κυριακή

Μία ώρα μπροστά θα πρέπει να μετακινηθούν οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Μαρτίου καθώς τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Έτσι, στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν και να δείχνουν 4 το πρωί. Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 30/10/2011, οπότε θα επανέλθει η χειμερινή ώρα

βόλτα στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Ρήλα- Σόφια- Φιλιππούπολη..)


απο το καλό μου φίλο ΜΑΡΚΟ ΚΙΟΥΡΗ....

 

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Άκου φίλε ταξιτζή . . .


Γράφει ο Ευθύλογος
Φιλάρα, καλή η παραβολή σου, κατανοητός ο συμβολισμός, αλλά με μπέρδεψες λίγο. Σε διάβασα (εδώ) σε ξαναδιάβασα αλλά κάπου σε χάνω. 
Λοιπόν έχουμε και λέμε:
Αν ήσουν από καλή οικογένεια όπως γράφεις, τότε:
1) Θα σου είχαν μάθει οι γονείς σου ότι κάθε άνθρωπος (και κάθε κράτος) πρέπει να ζει στο επίπεδο των δυνατοτήτων του.
2) Οι αρχές που θα είχες πάρει από το σπίτι σου θα σε καθοδηγούσαν να δουλεύεις σκληρά και να ζεις λιτά.  Δεν θα σου επέτρεπαν να ζεις έτσι που να λες μετανοιωμένος εκ των υστέρων,  "Άρχισε να μου αρέσει η καλοπέραση, να πηγαίνω κανένα ταξιδάκι παραπάνω, να παίζω χρηματιστήριο, να τεμπελιάζω και λίγο..." 
Τα ίδια λένε κάποιοι και στην εκπομπή του Σαμοΐλη. Τους κόβεις για ξύπνιους;
3) Επειδή στην Ελλάδα «οι κουτοί και τα ρολόγια δουλεύουν»,  για να μη νοιώθεις κουτός και κορόιδο θα σου έβαζαν πότε - πότε να ακούς κι εκείνο το τραγούδι της μακαρίτισσας της Μπέλλου «Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες
η δουλειά κάνει τους άντρεςτο γιαπί το πιλοφόρι το μυστρί»
Έτσι θα καταλάβαινες ποιοι είναι οι πραγματικοί άντρες και ποιες αρετές πρέπει να τους κοσμούν. Και κάτι παραπάνω. Θα ντρεπόσουν να τεμπελιάσεις. Επιμένεις ακόμη ότι.........

Απεργιακές κινητοποιήσεις αποφάσισαν οι καθηγητές –Ποιες ΕΛΜΕ ψήφισαν υπέρ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr 
Υπερψηφίστηκε από τους προέδρους των ΕΛΜΕ , στη Γενικής Συνέλευση που πργαματοποίησαν στην Αθήνα η πρόταση του ΔΣ της ΟΜΕ , , η οποία περιλαμβάνει:

 • · 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30-03-2011 (σε συνεννόηση με ΔΟΕ) με προσθήκη στα αιτήματα αιχμής : να αποσυρθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων
 • · Εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση που κατατεθεί νομοσχέδιο που θίγει τις αμοιβές των εκπαιδευτικών ή τα ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα.
 • · Νέα ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ αμέσως μετά, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με ποικίλες μορφές δράσης
 • · Επιδιώκουμε τον συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου καιιδιωτικού τομέα.
Παράλληλα αποφασίσθηκαν και υλοποιούνται άμεσα τα παρακάτω::
 • · Να αναρτηθούν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στα σχολεία που συγχωνεύονται ή καταργούνται.
 • · Να ζητηθεί από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ κήρυξη απεργίας (με ενδεικτική ημερομηνία στις 13-04-2011) καθώς και απογευματινό συλλαλητήριο πριν τη σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου
_ Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα καταγγείλει στις διεθνείς οργανώσεις των εκπαιδευτικών την απόφαση του Υπουργείου Παιδεία για την συγχώνευση – κατάργηση 1933 σχολείων

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Σε ποιες αλλαγές προχωρά το υπουργείο Παιδείας στη λυκειακή βαθμίδα - Ο βασικός κορμός και οι κατευθύνσεις στις τρεις τάξεις του λυκείου

Αναδημοσίευση από το ΕΘΝΟΣ 6/3/2011

Το σχέδιο για το νέο Λύκειο

Η Α' Λυκείου θα είναι τάξη προσανατολισμού, η Β' και η Γ' εξειδίκευσης, ενώ το τρίπτυχο της μεταρρύθμισης είναι λίγα μαθήματα, δραστικός περιορισμός της γενικής παιδείας και προσαρμογή σε κύκλους μαθημάτων

Νέα προγράμματα σπουδών κι ένα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποσυνδεδεμένο από το σχολείο έρχονται να καταργήσουν το Λύκειο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας φέρνει τέσσερις ανατροπές, πάνω στις οποίες χτίζεται το «Νέο Λύκειο», την αυλαία του οποίου θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο του 2011 η Α' Τάξη (μαθητές σήμερα της Γ' Γυμνασίου).

Το σχέδιο του «Νέου Λυκείου», που παρουσιάζει το «Εθνος της Κυριακής», βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του.
Εντός του μηνός ολοκληρώνονται οι συναντήσεις των ιθυνόντων του υπ. Παιδείας, τόσο με τις επιστημονικές ενώσεις των καθηγητών ανά μάθημα όσο και με τους υπευθύνους των σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ, για τη συμφωνία στα προαπαιτούμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση (στο νέο σύστημα εισαγωγής οι σχολές θα είναι αυτές που θα βάζουν τα μαθήματα και τους συντελεστές τους).
Η Α' Λυκείου θα είναι η «ομαλή μετάβαση» στο νέο πρόγραμμα σπουδών, η Β' Λυκείου θα είναι το πρώτο σκαλί για το πανεπιστήμιο με την καθιέρωση των κατευθύνσεων σπουδών (Θεωρητική - Θετική - Τεχνολογική) και η Γ' Τάξη θα είναι η πλήρης εξειδίκευση και η οριστική στροφή του υποψηφίου προς τη σχολή που θα σπουδάσει.
Στη Γ' Λυκείου τα μαθήματα θα είναι προσαρμοσμένα προς τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και μόνο με αποτέλεσμα, όπως μας λένε στελέχη του υπουργείου Παιδείας, να πάψει να υφίσταται η ανάγκη του φροντιστηρίου.
Θα είναι τέτοια η εξειδίκευση και η μείωση της περιττής ύλης, που οι υποψήφιοι θα επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στην κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει.
Οι στόχοι
Η Α' Λυκείου, δηλαδή, θα είναι τάξη προσανατολισμού για τους μαθητές, ενώ στη Β' και τη Γ' Λυκείου ο μαθητής θα επιλέγει υποχρεωτικά κύκλο σπουδών. Το «Νέο Λύκειο» θα βασιστεί στο τρίπτυχο: λίγα μαθήματα, δραστικός περιορισμός της «περιττής» γενικής παιδείας και εξειδίκευση ανά κύκλο μαθημάτων.
Το σίγουρο είναι ότι οδεύουμε σε μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ισχυρή Γ' Λυκείου με κύκλους μαθημάτων, από τους οποίους θα επιλέγουν οι μαθητές τον κύκλο που θα τους οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας τους.
Καινοτομίες συνιστούν τόσο η ένταξη στο πρόγραμμα μαθημάτων του Σχεδίου Ερευνας (τρεις ώρες την εβδομάδα), που θα βαθμολογείται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου (στη Γ' Τάξη, μάλιστα, θα αποτελέσει και κριτήριο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο), όσο και το «άνοιγμα του φακέλου του μαθητή» με τις επιδόσεις του και στα τρία χρόνια φοίτησης.
Φιλοδοξία του υπ. Παιδείας είναι οι μελλοντικές γενιές των μαθητών που θα φτάνουν στον προθάλαμο του Λυκείου: α) να έχουν πάρει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα μέχρι και τη Γ' Γυμνασίου και β) να έχουν αποκτήσει μια ευρύτατη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών και του ψηφιακού σχολείου.
Στόχοι του «Νέου Λυκείου», όπως μας λένε πηγές τόσο του υπ. Παιδείας όσο και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι: η ολοκληρωμένη επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η ελευθερία επιλογής γνωστικών αντικειμένων από ομάδες μαθημάτων, η εισαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού στο Πρόγραμμα Σπουδών, η καθιέρωση του θεσμού της δραστηριότητας, η καθιέρωση του θεσμού της ερευνητικής εργασίας, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία καθώς και η αξιολόγηση όλου του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου των μαθητών.
ΟΙ 4 ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για το «Νέο Λύκειο» φέρνει τέσσερις ριζικές ανατροπές:
1. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η Εργασία (αντίστοιχη της Πτυχιακής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση), που θα βαθμολογείται από ειδική επιτροπή και θα βαρύνει στην εισαγωγή του υποψηφίου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
2. Δημιουργείται από την Α' μέχρι και τη Γ' Τάξη ο ατομικός φάκελος του μαθητή (portfolio), που θα παρακολουθεί τη βαθμολογική εξέλιξή του.
3. Δημιουργούνται 4, απολύτως εξειδικευμένες σε επιστημονικό αντικείμενο, κατευθύνσεις σπουδών στη Γ' Λυκείου και λιγοστεύουν δραματικά τα περιττά μαθήματα.
4. Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας - Λογοτεχνίας, των Αρχαίων και των Μαθηματικών, αλλάζουν περιεχόμενο η Ιστορία και τα Θρησκευτικά και συνεχίζουν να ανήκουν στον βασικό κορμό των μαθημάτων.
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
Ο βασικός κορμός και οι κατευθύνσεις
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές που φέτος τελειώνουν το Γυμνάσιο, θα είναι οι πρώτοι που τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

«Καλλικράτης» στην εκπαίδευση Μείον 36.000 εκπαιδευτικοί ώς το 2013

Οι συγχωνεύσεις αλλάζουν τον χάρτη της απασχόλησης στα σχολεία

ΕΡΕΥΝΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

Aλλάζει ο χάρτης της απασχόλησης των εκπαιδευτικών, καθώς µετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις κλείνουν 1.056

σχολικές µονάδες. Σύµφωνα µε το υπουργείο, από τα 16.000 σχολεία σε όλη τη χώρα συνενώνονται 1.933

σε 877, εκ των οποίων τα 1.523 αφορούν την Πρωτοβάθµια και τα 410 τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους 180.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

1 Μειώνονται οι οργανικές θέσεις. Με τις φετινές συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων χάνονται πάνω από 2.000 θέσεις εκπαιδευτικών. 2 Επιδεινώνονται οι προοπτικές απορρόφησης εκπαιδευτικών. Οι προοπτικές των πτυχιούχων των τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι) που µέχρι πρόσφατα διορίζονταν άµεσα στη σχολική εκπαίδευση αλλάζουν δραµατικά.

3 Λόγω των συγχωνεύσεων µειώνονται σηµαντικά τα τµήµατα µε αποτέλεσµα αρκετοί εκπαιδευτικοί να περισσεύουν και να µην υπάρχει σχολείο γι’ αυτούς παρά µόνο σε περιοχές του ίδιου νοµού ή και σε άλλους νοµούς (αυτά προβλέπει ο νέος νόµος για τις µετακινήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών).

4 Οι βάσεις των µεταθέσεων πιθανόν να αυξηθούν σηµαντικά λόγω των µειωµένων θέσεων.

OI ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Είναι γνωστό ότι το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Την περίοδο 2011 - 2013 υπάρχει η εκτίµηση ότι το ρεύµα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί µε αποτέλεσµα συνολικά περίπου 35.000 εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, δηλαδή, την τετραετία 2010 - 2013 από τη σχολική εκπαίδευση αναµένεται να αποχωρήσουν 45.000 εκπαιδευτικοί, ενώ για τις νέες προσλήψεις ισχύει ο κανόνας «µία προς πέντε». Σηµειώνεται ότι συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν µεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις µεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το 2010 - 2013 οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού δεν θα ξεπεράσουν τις 9.000 στην καλύτερη περίπτωση µε αποτέλεσµα την ίδια περίοδο ο αριθµός των µόνιµων εκπαιδευτικών να µειωθεί περίπου κατά 35.000 ή σε ποσοστό 20% του συνόλου των σηµερινών µόνιµα υπηρετούντων.

Η µείωση οργανικών θέσεων λόγω συγχωνεύσεων υπολογίζεται σε πάνω από 1.500 για τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις των ολοήµερων και οι θέσεις των διευθυντών τους (που δεν περιλαµβάνονται στην οργανικότητα του σχολείου). Στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι συγχωνεύσεις γυµνασίων - λυκείων οδηγούν σε απώλεια πάνω από 400 θέσεις. ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Στα πλαίσια αυτά επιδεινώνονται οι όροι πρόσληψης στη σχολική εκπαίδευση εκτός των άλλων πτυχιούχων και των αδιόριστων δασκάλων. Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι), οι οποίοι µέχρι πρόσφατα προσλαµβάνονταν στα δηµοτικά σχολεία λίγους µήνες µετά τη λήψη του πτυχίου τους, θα δουν να µακραίνει σταδιακά αρκετά ο χρόνος παραµονής τους εκτός σχολείου. Και αυτό γιατί ήδη πάνω από 2.000 πτυχιούχοι δάσκαλοι βγαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας ενώ αναµένεται για τις επόµενες χρονιές οι µόνιµες προσλήψεις να είναι λιγότερες από 900 ετησίως. Ηδη έχει δηµιουργηθεί µια «επετηρίδα» περίπου 4.500 αδιόριστων δασκάλων, οι οποίοι βεβαίως στη συντριπτική τους πλειονότητα εργάζονται φέτος ως συµβασιούχοι (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι).  

190.000 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  υπηρετούν σήµερα σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια
«Εχουµε έναν διδάσκοντα για κάθε έξι µαθητές»

«ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α έχουµε περίπου 190.000 εκπαιδευτικούς µαζί µε τους αναπληρωτές, κάτι που δίνει µια από τις καλύτερες αναλογίες εκπαιδευτικών - µαθητών στον κόσµο.

Η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου λέει στα «ΝΕΑ» ότι όσες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς προκύψουν το επόµενο έτος θα καλυφθούν µε αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού (µεταθέσεις - αποσπάσεις), µε διορισµούς και αν υπάρξουν κενά, θα γίνουν και αναπληρώσεις.

«Ολα θα εξαρτηθούν από τις πραγµατικές ανάγκες των σχολείων. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι το Νέο Λύκειο θα έχει άλλες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, λόγω της αναδιοργάνωσης που θα γίνει».

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου χαρακτήρισε λάθος το να συνδέεται το θέµα της µείωσης θέσεων εκπαιδευτικών µε τις συγχωνεύσεις, γιατί οι περισσότερες οφείλονται στις συνταξιοδοτήσεις. «Οµως δεν νοµίζω ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε τόσο µεγάλο αριθµό συνταξιοδοτήσεων, ούτε και κανείς το ξέρει ακόµα ώστε να υπολογίζει σωστά τη µείωση», πρόσθεσε.

Αλλά και η Αννα ∆ιαµαντοπούλου είπε χθες (στον Σκάι) ότι πρέπει να κάνουµε σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς είµαστε η πρώτη χώρα στον ΟΟΣΑ σε αναλογία µαθητών / καθηγητών και όµως δεν έχουµε την Παιδεία που θέλουµε. Και πρόσθεσε: «Πόσα γυµνάσια µπορούν να υπάρχουν µε 20, 25 ή 30 µαθητές και 14 ή 16 καθηγητές; Εδώ και 10 χρόνια – τώρα το ανακαλύψαµε – υπάρχουν 92 νηπιαγωγεία σε αναστολή λειτουργίας, χωρίς όµως να κλείνουν, για να διατηρούνται οι οργανικές θέσεις!».


Μαθήµατα και τα Σάββατα, αν χαθούν ώρες διδασκαλίας

Μαθήµατα τα Σάββατα, τις αργίες, τις διακοπές του Πάσχα και σε κάθε άλλη ελεύθερη περίοδο, θα κληθούν να κάνουν οι µαθητές όσων σχολείων τελούν υπό κατάληψη ή βρίσκονται σε αποχή, προκειµένου να αναπληρώσουν τον χαµένο διδακτικό χρόνο.

Η υπουργός Παιδείας Αννα ∆ιαµαντοπούλου τόνισε χθες (σε συνέντευξή της στον Σκάι) ότι δεν θα επιτρέψει να χαθούν περισσότερα µαθήµατα: «Θα παρακαλούσα τους εκπαιδευτικούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. ∆εν είναι δυνατόν οποιαδήποτε µορφή διαµαρτυρίας να έχει ως αποτέλεσµα να µην κάνουν τα παιδιά µαθήµατα.

∆εν µπορεί κανείς να βγάλει τα παιδιά από τις τάξεις. Θα υπάρξει αναπλήρωση όλων των µαθηµάτων», υπογράµµισε.

Φωνή απόγνωσης μιας μάνας. Δείτε το βίντεο


Μια μάνα ενός Αστυνομικού που υπηρετεί στη ΔΙΑΣ τα λέει έξω από τα δόντια.
Δείτε το βίντεο

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΟΛΜΕ: Πρόγραμμα δράσης προς τα Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ

Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338
e-mail: olme@otenet.gr                                                 Αθήνα,  14-3-2011ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

            Την Κυριακή 13-3-2011 ανακοινώθηκε η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολικών μονάδων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την απόφαση αυτή τυπικά και ουσιαστικά η κυβέρνηση κήρυξε σε διωγμό τη δημόσια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχωνεύονται ή καταργούνται 410 σχολικές μονάδες σε σύνολο 3185 (1895 Γυμνάσια και 1290 Γενικά Λύκεια) δηλαδή το 13% των σχολείων. Από αυτή την απόφαση θα προκύψουν πολύ σοβαρά εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα όπως ήδη έχουμε εκτιμήσει από την προηγούμενη ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ.
Το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλει την πολιτική του ΔΝΤ  στο δημόσιο σχολείο. Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν θα ανεχτεί να θυσιάζεται η δημόσια εκπαίδευση στην πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το ΔΝΤ και η τρόικα.
Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην πραγματικότητα  είναι μόνο λογιστικά. Όμως η εκπαίδευση δεν είναι αριθμοί. Η σχολική ζωή δεν είναι ασκήσεις επί λογιστικού χάρτου στις οποίες επιδίδονται το τελευταίο διάστημα  τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και οι διορισμένοι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης.
Καταγγέλλουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον αδιαφανή τρόπο με το οποίο προχώρησε όλη αυτή τη διαδικασία, αγνοώντας στις περισσότερες περιπτώσεις την τοπική κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, ακόμα και τις δημοτικές αρχές, όπως αυτό ρητά προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1566/85). Είναι χαρακτηριστικό πως στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την Αθήνα όπου 36 σχολεία συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν ολοκληρώθηκε καν η συζήτηση στο Δημοτικό της Συμβούλιο!! Ο οδοστρωτήρας αυτής της πολιτικής έφτασε στο σημείο να καταργεί σε ορισμένες περιοχές πάνω από το 30% ή και το 40% των σχολείων (π.χ. Σέρρες, Καρδίτσα, Πρέβεζα, Τρίκαλα).

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Τα 1933 σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια-Δημοτικά-Νηπιαγωγεία) που συγχωνεύονται σε όλη την Ελλάδα

Φέτος, συνενώνονται 1933 σχολεία και προκύπτουν 877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως, σύμφωνα με την τελική απόφαση που λήφθηκε σήμερα Κυριακή από την πολιτική ηγεσί9α του υπ. παιδείας .  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ  ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
 Αναλυτικά οι συνενώσεις:
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
1523 σχολικές μονάδες σε  672. Από αυτές :
 • 169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια
 • 98 ήταν ήδη σε αναστολή  λειτουργίας
 • 18 χωρίς μαθητές
         Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:
 • 120 νέα 6/θέσια και
 • 61 νέα 12/θέσια σχολεία

 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
       410 σχολικές μονάδες σε 205.  Σε αυτές:
 • το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές  
 • πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις
 •  ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν στο ένα δέκατο περίπου ενώ
 • παλαιότερα ο νόμος έμενε εν μέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων ανακαλούνταν. 
 • Οι στόχοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως παιδαγωγικοί
Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί και έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης........

Περίτεχνες τοιχογραφίες του 1740 κάτω από τη λαδομπογιά

Περίτεχνες τοιχογραφίες του 1740 αποκάλυψε ο δειγματοληπτικός έλεγχος της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Τζαμί Καλούτσιανης που πραγματοποιήθηκε τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
Το προσωπικό της Εφορείας μέσα από τους ελέγχους εντόπισε τα σημεία της ζωγραφικής επιφάνειας από την κατασκευή ακόμη του Τζαμιού στα μέσα του 18ου αιώνα, φέρνοντας στο φως ένα ξεχωριστό κομμάτι της τέχνης της πόλης.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, που αποδεικνύεται άκρως εντυπωσιακή, οι τοιχογραφίες του 1740 στο Τζαμί Καλούτσιανης έχουν μία περίτεχνη ζωγραφική, είναι μεγάλης έκτασης και δημιουργήθηκαν με καλής ποιότητας χρώματα που επιτρέπουν τη διατήρησή τους μέχρι και σήμερα, παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν ανά τους αιώνες.
Τα σημεία της ζωγραφικής επιφάνειας εντοπίζονται αρχικά στο άνω μέρος του Τζαμιού, γύρω από τα τόξα, στον τρούλο και στα ημιχώνια.
Το προσωπικό της 8ης Εφορείας πραγματοποίησε τους ελέγχους με χειρωνακτική εργασία, δουλεύοντας εκατοστό – εκατοστό, και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του τζαμιού δεν ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με την συντηρήτρια έργων τέχνης της 8ης Εφορείας Αυγή Ευθυμιάδου, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, παρά το γεγονός πως υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Πολλές τοιχογραφίες είχαν καλυφθεί με λαδομπογιά, δίνοντας την εντύπωση πως δεν υπάρχει ζωγραφική κάτω από τη μπογιά.
Βέβαια έντονο ήταν το πρόβλημα από τις παρεμβάσεις που έκαναν οι Τούρκοι στις αρχές του 20ου αιώνα στο εσωτερικό του Τζαμιού, καθώς είχαν τοποθετήσει κονίαμα για να ζωγραφίσουν εκ νέου τον εσωτερικό χώρο.
Σημαντικό βοήθημα στις εργασίες ήταν η εμπειρία της 8ης Εφορείας από το Φετιχέ Τζαμί, που έγινε συντήρηση των τοιχογραφιών, σημείωσε η κα Ευθυμιάδου.
Μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού ελέγχου θα πρέπει να αξιολογηθεί το πόρισμα και να εξευρεθούν πόροι για την έναρξη των εργασιών συνολικά στο εσωτερικό του τζαμιού. Η κα Ευθυμιάδου αναγνώρισε πως θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών εξαιτίας της μεγάλης έκτασης των τοιχογραφιών αλλά και των προβλημάτων ανάδειξής τους.
Βέβαια, η έναρξη των εργασιών κρίνεται σημαντική, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση των αναστηλωτικών εργασιών στον εξωτερικό χώρο του Τζαμιού, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
«Είναι η ιστορία της πόλης. Μαζί με το Φετιχέ Τζαμί θα αποτελέσουν ένα σύνολο για την ιστορία της πόλης και για την τέχνη της», κατέληξε η κα Ευθυμιάδου.
Από την τοπική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Οι χρησμοί του Αντιδημάρχου

Του Χάρη Λεοντάρη, πρ. Δημοτικού Συμβούλου Ιωαννίνων

Για χρόνια ταλαιπώρησε την πόλη η μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ.Παράγοντες ισχυροί της τοπικής πολιτείας από το εξουσιαστικό κατεστημένο χωρίς αιδώ και με ιδιοτελή κίνητρα συνηγόρησαν για την μετεγκατάσταση στη σημερινή του θέση , δίπλα από τη λίμνη , παρά την έντονη αντίθεση φορέων και κατοίκων.Και ήρθε πρόσφατα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που χαρακτηρίζει παράνομη τη λειτουργία του ΚΤΕΛ σ΄ αυτόν τον χώρο , δικαιώνοντας πανηγυρικά όλους τους αντιδρώντες.Έτσι πιστέψαμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμμορφώνονταν με το νόμο και θα απομακρυνόταν ο σταθμός από τη λίμνη σε χώρο , όπως ορίζουν οι νόμοι και απαιτούν οι ανάγκες των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος.Δυστυχώς απογοητευτήκαμε νωρίς, αφού σκέφτονται διαφορετικά από εμάς παράγοντες ισχυροί της πόλης, πολιτικοί, οικονομικοί και πνευματικοί!Βεβαίως οι λεωφορειούχοι για να υπηρετήσουν το συμφέρον τους ακολουθούν άλλες αρχές, αφού διαπιστώνουν απουσία ή και ανοχή εκ μέρους των φορέων της πολιτείας που έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων.Αλλά προκαλεί σοβαρό προβληματισμό και απορία η στάση της νέας Δημοτικής Αρχής και ειδικά του Αντιδημάρχου κ. Θεμελή, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιβάλλον του Δήμου.Η αντίδρασή του στη διαμόρφωση της έκτασης της Μητρόπολης δίπλα από το νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου και σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από τη λίμνη χρειάζεται την Πυθία.Εκεί, λοιπόν , εργολάβος με μηχανήματα για μέρες ισοπεδώνει έκταση 13 στρεμμάτων, στρώνει χαλίκι και την ετοιμάζει για ασφαλτοτάπητα και άλλες χρήσεις. Και η πολεοδομία του Δήμου αγρόν αγοράζει ώσπου άρχισαν οι αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής και άλλων πολιτών. Σε σχετικό δελτίο τύπου ο κ. Αντιδήμαρχος υποκρίνεται ότι γνώριζε πριν από τις καταγγελίες τα συμβάντα και δηλώνει με στόμφο ότι « θα εφαρμόσει πιστά τη νομοθεσία διαφυλάσσοντας το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών κ.λπ.»!Νομίζω ότι ο κ. Θεμελής παίζει θέατρο και οι δηλώσεις του θυμίζουν δελφικούς χρησμούς. Βεβαίως δεν γνωρίζω εάν ενήργησε έτσι κατόπιν εντολών ή σύμφωνα με τις διοικητικές του εμπειρίες.Υπενθυμίζω όμως ότι ο κ. Φίλιος και τα μέλη της προηγούμενης παράταξής του, της οποίας μέλος ήμουνα και εγώ, ότι είχαν αντιδράσει στην μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ στη σημερινή θέση. Γι΄αυτό και θεωρώ πολύ λογικό και τώρα ως δήμαρχος να έχει συνέπεια λόγων και πράξεων.Θα ήθελα για καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών σε ένα τόσο σοβαρό θέμα να θέσω τα εξής ερωτήματα στον κ. Αντιδήμαρχο:
1.- Γνωρίζει ή όχι ποιος είναι ο μισθωτής αυτής της έκτασης; Κι΄ αν ναι, γιατί στην ανακοίνωσή του δεν τον κατονομάζει ;
2.- Είναι άγνωστος σ΄αυτόν ο εργολάβος που προχώρησε χωρίς άδεια στις συγκεκριμένες εργασίες ή προσποιείται ότι δεν το γνωρίζει για να μην εφαρμόσει σε βάρος του τα προβλεπόμενα;
3.- Εάν του καταγγελθεί ότι κάποιος χωρικός γκρεμίζει ένα κοτέτσι, θα ζητήσει ή όχι τη συνδρομή της αστυνομίας για την αυθαίρετη ενέργεια;
4.- Γνωρίζει σε ποιον ανήκει η έκταση των 13 στρεμμάτων; Αν ναι , μήπως έχει συζητήσει κάτι με τον ιδιοκτήτη;
5.-Γιατί δεν κατέγραψε τα μηχανήματα , ως όφειλε προκειμένου να αποκαλυφτεί ο εντολέας του εργολάβου;
Είμαι βέβαιος ότι έχει στηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένο στόχο που εξυπηρετεί και τους τρεις συνδαιτυμόνες ( Δήμος- ΚΤΕΛ- Μητρόπολη). Ο καθένας ωφελείται στη βάση της αμοιβαιότητας και των μεταξύ των δεσμεύσεων. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι κύριοι βάζουν σε δεύτερη προτεραιότητα το περιβάλλον και τις ποιοτικές ανάγκες των κατοίκων,, που αποτελούν και το διακύβευμα του προεκλογικού τους προγράμματος.Εμείς, οι πολλοί, θα παραμένουμε βουβοί θεατές στην παράσταση των τριών πρωταγωνιστών;Ίσως ο κ. Θεμελής να σκέφτεται άλλους θεραπευτικούς μηχανισμούς των μεγάλων προβλημάτων της πόλης ως φαρμακοποιός.

Δήλωση Εκπροσώπων του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων στη ΔΕΠ για τις συγχωνεύσεις σχολείων

Η τοποθέτησή μας στη ΔΕΠ για το θέμα των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολικών μονάδων ήταν η εξής:
* Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ-Ι. ύστερα από συζήτηση και παίρνοντας υπόψη τις θέσεις της ΟΛΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να μη καταργηθεί κανένα σχολείο στο νομό μας.
* Θεωρούμε ότι το “νέο” σχολείο του ΥΠΕΠΘ δεν μπορεί να είναι σχολείο των 400 μαθητών, δεν μπορεί να έχει 30 μαθητές ανά τμήμα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με εκπ/κά και παιδαγωγικά κριτήρια τέτοια σχολεία. Το μόνο κριτήριο του ΥΠΕΠΘ είναι η περικοπή δαπανών για τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές, λιγότερα κενά, λιγότερες προσλήψεις κ.λπ.
* Η θέση μας αυτή ήταν γνωστή στη Δ/νση Β/θμιας και στην Περιφ. Δ/ντρια πριν τα Χριστούγεννα σε αλλεπάλληλες συναντήσεις.
* Τη θέση μας αυτή στηρίξαμε και στη ΔΕΠ
* Η μόνη ψηφοφορία που έγινε ήταν για την πρόταση του εκπροσώπου της Δ/νσης Β/θμιας για τη συγχώνευση του 6ου και 7ου Γυμνασίου. Ζητήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Μειοψήφισε μόνο η ΕΛΜΕ-Ι.
* Καμμία άλλη ψηφοφορία δεν έγινε. Εμείς εμείναμε από την αρχή της συνεδρίασης μέχρι το τέλος στην ομόφωνη θέση της ΕΛΜΕ-Ι. Για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης την ίδια θέση είχαμε. Αν η θέση μας αυτή τη στιγμή που δεν έγινε ψηφοφορία εκλήφθηκε ως θετική, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι παιδαριώδες ή κρύβει άλλες σκοπιμότητες.
* Όσα λέγονται, διαδίδονται ή γράφονται για την συνεδρίαση αυτή της ΔΕΠ και τη θέση μας δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Το μόνο που κάνουν είναι να δικαιολογήσουν κάποιοι τη στάση τους ή να εξυπηρετούν μικροπαραταξιακά συμφέροντα.

Οι Εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ στη ΔΕΠ
Τουφίδης Μπάμπης -Σόντης Σταύρος

!!!!!  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ" ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΠ
ΜΕ  ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ  ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β/ΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ 6 -1 ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΗ ΨΗΦΟ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ( βλέπετε οι Καθηγητές ψηφίζουν!!!) 
ΕΓΙΝΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ κ.τ.λ 
ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ΗΤΑΝ 7-0. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ  ΠΗΡΑΤΕ ΧΑΜΠΑΡΙ  ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕ  ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ . 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.
ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!!! 
ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΦΙΛΕ ΜΠΑΜΠΗ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ.
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.......    

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Δεν μπορείτε να ξεγελάσετε με κραυγές καταγγελιών τους συναδέλφους

Με αφορμή τη συνεδρίαση της Δημ. Επιτροπής παιδείας Δήμου Ιωαννιτών και τη συζήτηση συγχώνευσης του 6ου με το 7ο Γυμνάσιο κατηγορηθήκαμε από την παράταξη των παρεμβάσεων ως υποκριτές. 
Τα περί υποκρισίας τους τα επιστρέφουμε.
Δηλώσαμε ξεκάθαρα: πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Καμία συγχώνευση ή κατάργηση δεν πρέπει να γίνει, αν δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά παιδαγωγικούς στόχους. Ιδιαίτερα στο δήμο Ιωαννιτών:
* Λέμε ναι στην ίδρυση νέων σχολείων σε περιοχές που αναπτύσσονται και αυξάνεται το μαθητικό δυναμικό. 
* Λέμε ναι στην επίλυση του κτηριακού προβλήματος με την κατασκευή σχολικών αιθουσών, εργαστηρίων και σχολικών βιβλιοθηκών. 
* Λέμε ναι στην αλλαγή της χωροταξικής κατανομής των μαθητών, που θα αποσυμφορήσει μεγάλες σχολικές μονάδες. Συνάδελφοι των παρεμβάσεων, δεν έχουν ανάγκη από τους τακτικισμούς σας τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Από ουσιαστικές προτάσεις-δεσμεύσεις έχουν. Ούτε μπορείτε να ξεγελάσετε με κραυγές καταγγελιών τους συναδέλφους για να σας ψηφίσουν στις εκλογές που έρχονται. 
Φτάνει πια!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΚ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Tο δεύτερο 15νθήμερο του Μάη οι πανελλαδικές εξετάσεις


Tο δεύτερο 15νθήμερο  του Μάη θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις .
Τη δήλωση αυτή έκανε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου,σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega στην πρωινή εκπομπή των Καμπουράκη-Οικονομέα.
  Σχετικά με τις αλλαγές στα ΑΕΙ η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ αποτυπώνεται σε 760 σελίδες και ανακοίνωσε ότι το σχέδιο νόμου που ήδη ετοιμάζεται θα είναι σε 50 σελίδες.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Σημείο τριβής η συγχώνευση δύο Γυμνασίων στα Γιάννινα

Νέα αναστάτωση έχει προκληθεί στο χώρο της εκπαίδευσης στα Γιάννινα, μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης για συγχώνευση δύο Γυμνασίων της πόλης, του 6ου και 7ου, που βρίσκονται στην Κιάφα.
Την πρόταση αυτή έχει ήδη απορρίψει η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων στο πλαίσιο και των γενικών κατευθύνσεων της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ αντιδράσεις υπάρχουν και από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των δύο σχολείων που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα σύσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.
Η πρόταση για τη συγχώνευση των δύο Γυμνασίων προήλθε από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στην οποία συμμετέχει η αρμόδια αντιδήμαρχος Παρασκευή Τσίλη, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης και εκπρόσωποι των γονέων και κηδεμόνων.
Η ανησυχία των γονέων και των εκπαιδευτικών αφορά κυρίως την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, που θα προκύψει με την ενδεχόμενη συγχώνευση των δύο σχολείων.
Την ίδια ώρα διαρρέουν διάφορες φήμες που φέρουν ως αιτία της συγχώνευσης την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να στεγάσει στο κτίριο του ενός σχολείου ακόμη και υπηρεσίες.
Ξεκαθαρίζοντας το τοπίο η αρμόδια αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και υπογράμμισε πως οι όποιες μεταβολές προτείνονται έχουν στόχο τη δημιουργία σύγχρονων σχολείων και γνώμονα το όφελος των μαθητών.
Μιλώντας στο ITV η κα Τσίλη υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη πρόταση θέτει προϋποθέσεις, όπως η μη δημιουργία τμημάτων με περισσότερους από 25 μαθητές ανά αίθουσα, ενώ τόνισε πως και τα δύο κτίρια, στα οποία σήμερα στεγάζονται τα σχολεία, θα παραμείνουν στο προτεινόμενο ενιαίο σχολείο, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών.
«Στόχος μας είναι να έχουμε μεγαλύτερες σχολικές μονάδες, ώστε να μπορούν αυτές να ενισχυθούν από το Υπουργείο Παιδείας με περισσότερα εργαστήρια, ξένες γλώσσες και άλλες δραστηριότητες. Η εξοικονόμηση χώρων για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων των μαθητών, είναι επίσης προϋπόθεση. Όλα θα συνεκτιμηθούν προκειμένου να αποσταλεί η οριστική πρόταση στο Υπουργείο», σημείωσε η κα Τσίλη, που τόνισε πως δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση.
Στην πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περιλαμβάνεται ακόμη η ίδρυση Λυκείου στα Καρδαμίτσια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου μαθητικού δυναμικού της περιοχής, καθώς και ελάχιστες μεταβολές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
«Το θέμα των ιδρύσεων σχολικών μονάδων θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενες συνεδριάσεις, αφού θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού, την απόσταση από άλλα σχολεία και τον αριθμό των υφιστάμενων σχολείων», σημείωσε.
«Καλλικράτης» στις σχολικές επιτροπές
Με υπουργική απόφαση που εστάλη στις 28 Φεβρουαρίου ορίζονται οι διαδικασίες για την μείωση των σχολικών επιτροπών και ουσιαστικά τη δημιουργία δύο ευρύτερη σχολικών επιτροπών, μία για την πρωτοβάθμια και μία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η κα Τσίλη αναφέρθηκε στην καθυστέρηση από τη μεριά του Υπουργείου να εκδώσει την υπουργική απόφαση, ενώ επισήμανε προς τα μέλη των σχολικών επιτροπών ότι θα βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστούν όλες οι τρέχουσες ανάγκες, ακόμη και αν προκύπτουν προβλήματα από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ένα διαφορετικό μάθημα

          Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΑΛΑΤΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
ένα διαφορετικό μάθημα
Με τον συγγραφέα Γ. Καλπούζο συνομίλησαν για δύο ώρες οι μαθητές του Λυκείου Κατσίκα

Ο δημοφιλής συγγραφέας από την Ήπειρο, που έχει τιμηθεί με το Βραβείο Αναγνωστών 2010 για το βι­βλίο του «Ιμαρέτ - Στη σκιά του ρολογιού», Γιάννης Καλπούζος βρέθηκε για μια ακόμη φορά στην πόλη των Ιωαννίνων, κοντά στους μαθητές του Λυκείου Κατσίκα.
Στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων  που υλοποιεί το σχολείο σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου οι μαθητές μελέτησαν το έργο του Γιάννη Καλπούζου, εντόπισαν στοιχεία που αφο­ρούν κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός και στη συνέχεια είχαν την δυνατότητα να έχουν μια προσωπική επαφή μαζί του και να τον ρωτήσουν για διάφορα ζητήματα.
Για περισσότερο από δύο ώρες οι μαθητές συνομίλησαν με τον συγγραφέα, ποιητή και στιχουργό και εντυπωσιά­στηκαν από τον γλαφυρό και με χιούμορ τρόπο που τους μιλούσε.
Ο ίδιος ο συγγραφέας, μιλώντας στο ΙΤV εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις καίριες ερωτήσεις των μαθητών και αναφέρθηκε στο νέο του βιβλίο που πρόκειται να κυκλο­φορήσει στις 20 Μαΐου.
Το βιβλίο θα έχει τίτλο «Άγιοι (και) Δαίμονες», διαδραμα­τίζεται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου.
Στόχος των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Λύ­κειο Κατσίκα είναι να δοθεί το κίνητρο στους μαθητές να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, όπως σημείωσε ο διευθυ­ντής Γιάννης Ντούρος.

Την μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών στα προγράμματα αυτά σημείωσαν η υπεύθυνη πολιτιστικών της Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων Ευαγγελία Δαβή και η φιλόλογος Άννα Χόινα.