Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

«Πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Ν. Ιωαννίνων 2011»
Οι υποψήφιοι Δ/ντές καλούνται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους επί του πίνακα από 21/07/2011 έως 26/07/2011 (πλην Κυριακής) στο Γραφείο του ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων. Ταυτόχρονα θα μπορούν να υποβάλλουν και δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων. Η Διεύθυνση θα δέχεται αιτήσεις – ενστάσεις και το Σάββατο το πρωί 8-12 π.μ.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!