Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Τι αλλάζει για τους εκπαιδευτικούς με τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό

ΠΗΓΗ : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΠΕ03 )
http://users.sch.gr/lkarak/neo_asfalistiko.htm

Επιγραμματικά με το νέο ασφαλιστικό νόμο έρχονται οι παρακάτω αλλαγές
1.  Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης  μέχρι  31-12-2010 δηλαδή όσοι έχουν μέχρι τότε 25 χρόνια υπηρεσίας δεν υφίστανται καμία αλλαγή με τον νέο νόμο. Μπορούν να φύγουν για σύνταξη, όποτε θελήσουν χωρίς  καμία αλλαγή σε ότι ισχύει σήμερα και ούτε στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους. Με απλά λόγια, όσοι έχουν  θεμελιώσει δικαίωμα   συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 ,  μπορεί να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και το 2011 και το 2012 και  οποιαδήποτε άλλη χρονιά χωρίς καμία μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης ούτε κανένα πέναλτι θα έχουν στο ύψος της σύνταξής τους, εάν φύγουν μετά το 2010
Ποιοι είναι αυτοί:
          Α)  Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982, έχουν θεμελιώσει όλοι συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτοί μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν τα 30 χρόνια υπηρεσίας και όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, ενώ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κλπ) υπολογίζεται μετά την 25ετία για τη συμπλήρωση της 30ετίας. Η παραπάνω παραμονή τους στην υπηρεσία μετά το 2010,  δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης.
        Β) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν από 1-1-83 και μετά, εάν  μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 25ετία, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν 30 έτη υπηρεσίας και όταν θα έχουν και το 60 έτος της ηλικίας, όποτε αποκτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι αυτή την κατηγορία υπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 2. Με την παρ.5 του άρθρου 6 αυτού του νόμου καταργείται δυστυχώς μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που έδινε η  παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3075/2002. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος,   έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποχωρούν  με 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, όσοι απ’ αυτούς είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82, και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών όσοι διορίζονταν μετά την 1-1-83. Η διάταξη αυτή του Ν.3075/2002 ισχύει ΜΟΝΟ για όσους όπως αναφέρεται παραπάνω  έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010 και  καταργείται για όλους τους άλλους από 1-1-2011
3. Όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα.
 4. Από 1-1-2014 το άρθρο 7 του νόμου προβλέπει,  ότι οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου με βάση συντελεστή που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Άρα καλό είναι να μην αποχωρεί κανείς με λίγα χρόνια υπηρεσίας, αν θέλει να έχει κάποια αξιοπρεπή σύνταξη, γιατί η σύνταξή του μετά θα αυξάνεται  ελάχιστα.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

26-07-10 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Δελτίο Τύπου
Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, στα  Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2010-2011.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 6.344 και ικανοποιήθηκαν 3.997 (ποσοστό 63%).
Σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι αιτήσεις ανήλθαν σε 6.435 και ικανοποιήθηκαν 3.635 (ποσοστό 56,5%)
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.
Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αποδεσμεύσουν τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον αντικατασταθούν.

Για το Δελτίο Τύπου και τους πίνακες των αποσπάσεων πατήστε εδώ.

Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010;


ΠΗΓΗ : http://www.alfavita.gr/index.php


Όσοι θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στον νόμο 3847/2010 (παρ. 7) προβλέπεται πως συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α’) ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Σε πολλές περιπτώσεις η θεμελίωση του δικαιώματος δεν σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα συνταξιοδότησης του εργαζομένου, «κλειδώνει» όμως το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση μέχρι την πλήρωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. Έτσι ο εργαζόμενος μπορεί σε μετέπειτα χρόνο να κάνει χρήση του υπό αίρεση δικαιώματός του.
Παραδείγματα: .........

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ :Από "κόσκινο" όλες οι αποσπάσεις δασκάλων και καθηγητών-ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr............  ΚΑΙ ΤΟΥ BLOG
"Πανικός" επικρατεί από χθες το βράδυ στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου , όταν , σύμφωνα με πληροφορίες του esos.gr, ύστερα από καταγγελίες , φέρεται να εντοπίστηκαν στους καταλόγους των αποσπασμένων εκπαιδευτικών εκπαιδευτικοί χωρίς να έχουν περάσει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Το γεγονός προκάλεσε την οργή και αγανάκτηση της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου , η οποία ενώ χθες βράδυ θα υπέγραφε της αποσπάσεις τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας, έδωσε 

εντολή στους συνεργάτες της  να περάσουν  από ¨κόσκινο¨ένα- ένα τα ονόματα των εκπαιδευτικών που είναι στους καταλόγους των απαοσπασμένων.
Παράλληλα η κ. Διαμαντοπούλου θα ζητήσει Ενορκη Διοικητική Εξέταση και στη συνέχεια θα στείλει στον εισαγγελέα όλους όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο.
Αυτός είναι ο λόγος καθυστέρησης  ανακοίνωσης των αποσπάσεων.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Τα ΜΑΤ στο ΧΥΤΑ του Ελληνικού!!!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πριν από λίγη ώρα,έκαναν την εμφάνισή της στο Ελληνικό Ιωαννίνων δυνάμεις των ΜΑΤ και προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο προς το ΧΥΤΑ.Μαζί τους είναι και η Εισαγγελέας,που αντικατέστησε τον συνάδελφό της,ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μείνει άπραγος.Η εισαγγελέας, διαπραγματεύτηκε με τους κατοίκους την διάνοιξη του δρόμου χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι έχουν παρατάξει αυτοκίνητα και φορτηγά προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση των δυνάμεων της αστυνομίας. Από λεπτό σε λεπτό,αναμένεται να ενισχυθούν οι δυνάμεις των ΜΑΤ...

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ».

Του Χρήστου Παπαδημητρίου.
Κοινωνιολόγου-Οικονομολόγου.
e-mail cpapadim@in.gr
cpapadim.blogspot.com

(Η σύγχρονη πολιτική ορολογία διαχωρίζει πλήρως τις δύο διαδικασίες.)


Έκπληξη και προβληματισμό προκαλεί το γεγονός τα πάντα να έχουν ξεπεράσει το όριο του ανεκτού στην χώρα μας και στο θέμα των αυτό διοικητικών εξελίξεων να τίθεται επιμόνως το θέμα της«κομματικής αξιολόγησης».
Επιμένουν οι κομματικοί μηχανισμοί οι οποίοι φαίνεται να είναι επανδρωμένοι ακόμα από τους επι «μισθώ κομματικούς καρεκλο-Κένταυρους» παλαιού και αναχρονιστικού τύπου, σε διαδικασίες που έχουν καταδικαστεί ανεπιστρεπτί από το κοινωνικό σώμα.
Το 2010 ο πολίτης πιστεύω είναι έτοιμος να αποδεχθεί και να ασπαστεί την πολιτική στήριξη σε υποψήφιους και είναι απολύτως λογικό κι επιθυμητό στα όρια και τα πλαίσια της σύγχρονης πολιτικής δημοκρατίας.
Το 2010 επίσης το εκλογικό σώμα είναι ώριμο και ικανό να προτείνει και να αξιολογήσει το ίδιο τις όποιες υποψηφιότητες, και είναι τραγικά αδιανόητο αλλά και πρακτικά ξεπερασμένο να τίθεται θέμα υποβολής προτάσεων όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση για να ακολουθήσει εκ των υστέρων «κομματική αξιολόγηση».
Η υποβολή προτάσεων είναι παράμερος δημοκρατική ,η κοινωνία όμως σήμερα με προαπαιτούμενο την αναποτελεσματικότητα στην διαχείριση της όποιας εξουσίας εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων περίμενε και περιμένει μια διαφορετικού και συγχρόνου τύπου αντιμετώπιση καθώς και αποδοχή της σύγχρονης διάστασης των εννοιών«στήριξη και «αξιολόγηση υποψηφίων».
Η πολιτική αξιολόγηση ως διαδικασία περιχαρακώνει την δημοκρατία, η κομματική αξιολόγηση δε, αφενός μεν υπερπηδήθηκε και στην συνείδηση του πολίτη καταδικάστηκε ως διαδικασία ,(και δεν χρειάζεται επεξήγηση για αυτό) ,και αφετέρου αποτέλεσε μια από τις αιτίες του πολιτικού ξεπεσμού και αμοραλισμού και όλων όσων αυτόν τον καιρό παρατηρούμε όλοι, δήθεν έκθαμβοι…
Διεκδικώ ως πολίτης να μου αναγνωριστεί η δυνατότητα ότι πλέον μπορώ μόνος μου να κρίνω και να αξιολογήσω μέσα από πολλές προτάσεις , χωρίς τούτο να σημαίνει ότι τα κόμματα δεν έχουν λόγο, δεν μπορούν σήμερα όμως να έχουν πεπαλαιωμένο λόγο αλλά συμβατό με αυτόν της κοινωνίας.
Η κοινωνία είναι έτοιμη, η δημοκρατία το επιβάλλει, και τα κόμματα οφείλουν να το πράξουν, αν θέλουν να έχουν σημεία αναφοράς στην κοινωνική πραγματικότητα.
Είναι απολύτως βέβαιο για τους κατέχοντας κοινή λογική ότι η κομματική στήριξη είναι μια διαδικασία που βαθαίνει την Δημοκρατία, με την προϋπόθεση όμως ότι αρνείται να μπει στην διαδικασία της αξιολογήσεως με βάσει την κομματική προϋπηρεσία, γιατί είμαστε μάρτυρες σήμερα μιας απίστευτης καπηλείας της δημόσιας ζωής και της δημόσιας περιουσίας από κομματικά αξιολογημένους τόσα χρόνια τώρα.

Και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ αλλά και οι τοπικές κοινωνίες φαντάζομαι είναι αυτό που φοβούνται κομματικοί επαγγελματίες ότι  δηλαδή αν αναγνωριστεί στην κοινωνία η δυνατότητα όχι μόνο των προτάσεων αλλα και της αξιολόγησης, μιας από αυτές ,τότε ίσως δεν θα εχουν λόγο υπαρξης.
Είναι σαφές ότι οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλλίτερα τα προβλήματα την ......

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Λύθηκε ο αιώνιος γρίφος: η κότα έκανε τελικά το αβγό

Για να σχηματιστεί το κέλυφος απαιτείται πρωτεΐνη που εντοπίζεται μόνο στις ωοθήκες της κότας


ΛΟΝΔΙΝΟ :  Πρόκειται για ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει τα πιο λαμπρά επιστημονικά μυαλά από την αυγή του πολιτισμού ως σήμερα: η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα; Τώρα ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Σέφιλντ και του Γουόρικ πιστεύουν ότι βρήκαν τη λύση στον προαιώνιο γρίφο.

Οπως αναφέρουν, η κότα είναι αυτή που κάνει το αβγό: και τούτο διότι προκειμένου να σχηματιστεί το κέλυφος του αβγού, είναι απαραίτητη μια πρωτεΐνη που εντοπίζεται μόνο στις ωοθήκες της κότας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ύπαρξη αυτής της πρωτεΐνης, που ονομάζεται ovocledidin-17 (ΟC-17), δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το αβγό μπορεί να υπάρξει μόνο αν προηγουμένως βρεθεί εντός της κόταςάρα η κότα είναι εκείνη που προϋπάρχει. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη δρα ως καταλύτης ο οποίος επιταχύνει την ανάπτυξη του κελύφους, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί το κλωσόπουλο.

Π ροκειμένου να δοθεί η απάντηση στο «καυτό» ερώτημα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν πολύ ισχυρό υπολογιστή ώστε να «ζουμάρουν» στον σχηματισμό του αβγού. Ο υπολογιστής, ο οποίος ονομάζεται ΗΕCΤoR και βρίσκεται στο Εδιμβούργο, αποκάλυψε ότι η ΟC-17 είναι απολύτως απαραίτητη για να ξεκινήσει η κρυστάλλωση, το πρώτο στάδιο δημιουργίας του κελύφους.

Οπως ανέφερε ο δρ Κόλιν Φρίμαν από το Τμήμα Μηχανικής Υλικών του Πανεπιστημίου Σέφιλντ που συμμετείχε στη μελέτη, «επί μακρόν επικρατούσε η άποψη ότι το το αβγό προηγήθηκε, ωστόσο έχουμε πλέον τις επιστημονικές αποδείξεις στα χέρια μας που δείχνουν περά από κάθε αμφιβολία ότι χωρίς την κότα αβγό δεν θα υπήρχε».
ΠΗΓΗ :ΤΟΒΗΜΑonline

«Τούρκος» με απόφαση της UNESCO ο Καραγκιόζης

Ρεπορταζ : in.gr » Ειδήσεις

Την τουρκική υπηκοότητα έδωσε η UNESCO στον Καραγκιόζη, επικυρώνοντας σχετική απόφαση που είχε ληφθεί πέρυσι από μία υποεπιτροπή της, η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους έξι χωρών: της Τουρκίας, της Εσθονίας, του Μεξικού, της Βόρειας Κορέας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Κένυας.

Η υποεπιτροπή είχε συνεδριάσει στο Αμπου Ντάμπι και είχε αποδεχθεί την εισήγηση που συνέταξε το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, βάσει της οποίας τόσο ο Καραγκιόζης όσο και ο Χατζηαβάτης είναι Τούρκοι.

Σύμφωνα με το Βήμα, η απόφαση επικυρώθηκε και από την αρμόδια επιτροπή της UΝΕSCΟ, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση της Ελλάδος, παρά μόνο μία επιφύλαξη που διατύπωσε η διευθύντρια του Νεότερου Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού κυρία Τέτη Χατζηνικολάου, ότι ο Καραγκιόζης αποτελεί άυλη φιγούρα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή προβληματίζει τα υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού. Ήδη, ο Π. Γερουλάνος ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες λεπτομερή ενημέρωση, ενώ ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην UΝΕSCΟ Γ. Αναστόπουλος δήλωσε ότι είχε συστήσει εδώ και καιρό στο υπουργείο Πολιτισμού να δηλώσει στην UΝΕSCΟ ότι ο Καραγκιόζης αποτελεί τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι η μοναδική περίπτωση να συμπεριληφθούν και οι πολιτιστικές ενστάσεις της Ελλάδας όσον αφορά τον Καραγκιόζη είναι να υπάρξει ένα είδος συμφωνίας με την Τουρκία

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Νάτη!... Νάτη… η προκοπή μας


Γράφει ο Ευθύλογος

Ποτέ άλλοτε τόσο πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι
δεν κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια,
δεν αγανάκτησαν τόσο πολύ,
δεν έβρισαν τόσο πολύ,
δεν χρησιμοποίησαν τόσο πολλούς Η. Υ.
και δεν δαπάνησαν τόσο πολύ χρόνο,
για να πετύχουν τόσο λίγα αποτελέσματα.
Δεν φτάνει που στήθηκε ένα ασαφές ερωτηματολόγιο,
δεν φτάνει που η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης της απογραφής για 80000 – 90000 υπαλλήλους,
δεν φτάνει που το έντυπο προετοιμασίας είναι διαφορετικό από το τελικό ερωτηματολόγιο,
δεν φτάνει που στις «συχνές ερωτήσεις» περιέχονται έννοιες που δεν υπάρχουν στο έντυπο προετοιμασίας (π.χ. οργανική θέση),
δεν φτάνει που κάθε λίγο τροποποιείται το περιεχόμενο στις λίστες,
δεν φτάνει που οι λίστες ανοίγουν «κατά βούληση»
αλλά καλλιεργήθηκε και κλίμα πανικού αφού:
1) Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή η αίτηση.
2) Όσοι δεν απογραφούν δεν θα........... πληρωθούν.
Και περίμεναν οι ξύπνιοι να μη «μπουκώσει» το σύστημα;
Και δεν έφταναν όλα αυτά, εμφανίστηκαν και κάποιοι «υπεράνω» που το παίζουν «λειτουργοί» και δεν θέλουν να απογραφούν.
Τους προσβάλλει ο όρος «δημόσιοι υπάλληλοι».
Είναι να μη καμαρώνουμε με τις όψιμες ευαισθησίες τους;
Μάλλον κάτι πιο πονηρό κρύβεται από πίσω.
Και συνήθως το πονηρό έχει να κάνει με τον μαμωνά.
Δεν μπορεί «εμείς οι λειτουργοί, να παίρνουμε τα ίδια με τους κοινούς θνητούς». Μακάρι να κάνω λάθος αλλά θα δείξει.
Αχ κατακαημένη - και κατακαμένη - πατρίδα μου.
Μια απορία μόνο έχω.
Γιατί δεν κρεμάμε έξω από κάθε δημόσια πόρτα μια πινακίδα που να γράφει:
«Για ότι στραβό κι ανάποδο θα αντιμετωπίσετε εδώ μέσα, ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη αλλά τόση προκοπή έχουμε»
Πολλαπλό το όφελος.
Και η αναγκαία αυτοκριτική θα είχε γίνει αλλά και ο πολίτης θα προετοιμάζονταν ψυχολογικά.
Και ίσως έτσι, κάποτε καταλαβαίναμε και το χάλι μας.
Αυτό κι αν θα ήταν ωφέλιμο!
Γιατί όποιος δεν αντιλαμβάνεται την κατάντια του και καμαρώνει για τις δήθεν αρετές του αντί να ντρέπεται για τα κουσούρια του, δεν έχει καμιά πιθανότητα να βελτιωθεί.
Ευθύλογος

ΟΛΜΕ προς τον Πρωθυπουργό: ««Πρώτα ο μαθητής», με 70 άρη καθηγητή;»


Κύριε πρωθυπουργέ,
Κυρία υπουργέ Παιδείας
Κύριε υπουργέ Οικονομικών,
Κυρίες και κύριοι βουλευτές
Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που έχει κατατεθεί προς
ψήφιση στη Βουλή, περιλαμβάνεται και μια ρύθμιση που θα προκαλέσει ανυπολόγιστης σημασίας
ζημιά στην ελληνική κοινωνία και ιδίως στη νέα γενιά.
Πρόκειται για την κατάργηση της διάταξης που
έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια εργασίας και στην ηλικία των 60 ετών.
Η κυβέρνησή σας πρόσφατα με τυμπανοκρουσίες προώθησε και ψήφισε το περιβόητο
«Πολυνομοσχέδιο» με τον παραπλανητικό τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού….».
Η «αναβάθμιση» αυτή συνοδεύτηκε....

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους

Ρεπορτάζ : esos.gr
Το μήνα Σεπτέμβριο o  Διευθυντής του  κάθε Γενικού Λυκείου θα καθορίσει  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν  να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά την συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Δ/νση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε., όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκε στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Η  επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου  στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται απο του Διευθυντές των Λυκείων , ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία.
Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (Ξένες Γλώσσες-Σχέδια-Μουσική), των μαθημάτων «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και «Γραφιστικές Εφαρμογές» των ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, καθώς και για τα γραπτά των εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Συγγρού 106 – Τ.Κ. 11741 – Κουκάκι, Αθήνα). Οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου στην ως άνω αναφερομένη Διεύθυνση.
Ειδικότερα:
Από πενήντα έως ογδόντα ευρώ θα πληρώνει ο κάθε υποψήφιος που θα θελήσει το Σεπτέμβριο να δει τα γραπτά του με τα οποία συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις για μια θέση στα ΑΕΙ.
Ειδικότερα , σύμφωνα με απόφαση του υπ. Οικονομίας ,  οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές θα υποχρεώνονται στην καταβολή παραβόλων για την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελληνίων Εξετάσεων ως εξής:
1. Πενήντα ευρώ (50,00 €) για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.
2. Ογδόντα ευρώ (80,00 €) για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων.
Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) στον ΚΑΕ 3743 με κατονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ. 22 ν. 3475/2006 όπως
ισχύει)».
Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων , γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει ή διαδικασία είναι ο υποψήφιος και ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του εφόσον παρευρίσκεται, να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο  την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού του δοκιμίου και να κρατήσει, εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπ ο λήψη της εικόνας του γραπτού(φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρόν ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε περισσότερους του ενός υποψηφίους παρουσία του ίδιου αρμόδιου υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων


Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Πανελλαδικές: Η ώρα των βαθμών


 

Πώς θα μετατρέψετε τους βαθμούς σας σε μόρια


Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων συνδέεται με τη διαδικασία υπολογισμού του βαθμού πρόσβασης και των μορίων που είναι ένας γρίφος για πολλούς υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Παρουσιάζουμε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για να μετατρέψουν  τους βαθμούς τους, προφορικούς και γραπτούς, σε μόρια.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Όλο το τελικό σχέδιο του ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου

 Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις».
Πατήστε εδώ για να το διαβάσετε ολόκληρο.
Βασικές διατάξεις του: Σύνταξη στα 65 για όλους, αυξάνονται από 20 σε 25 τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έως τις 31/12/2013 η εξίσωση των...
ορίων ηλικίας ανδρών - γυναικών.

Οσον αφορά την εξίσωση των ορίων ηλικίας, το νομοσχέδιο ορίζει τους όρους και την περίοδο εφαρμογής ως εξής:
• Η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών θα ξεκινήσει από 01/01/2011.
• Η εξίσωση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2013.
• Το όριο συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας.