Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Τι σημαίνει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010;


ΠΗΓΗ : http://www.alfavita.gr/index.php


Όσοι θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, στον νόμο 3847/2010 (παρ. 7) προβλέπεται πως συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνταξιοδοτούνται με βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α’) ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επέρχεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία. Σε πολλές περιπτώσεις η θεμελίωση του δικαιώματος δεν σημαίνει ταυτόχρονα και δυνατότητα συνταξιοδότησης του εργαζομένου, «κλειδώνει» όμως το δικαίωμά του για συνταξιοδότηση μέχρι την πλήρωση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. Έτσι ο εργαζόμενος μπορεί σε μετέπειτα χρόνο να κάνει χρήση του υπό αίρεση δικαιώματός του.
Παραδείγματα: .........
1. Εργαζόμενη που έχει προσληφθεί στο Δημόσιο το 1980 έχει παιδί που γεννήθηκε το 1985. Η ίδια γεννήθηκε το 1955. Πώς και πότε θεμελίωσε δικαίωμα συνταξιοδότησης και πότε μπορεί να αποχωρήσει;
Η παραπάνω εργαζόμενη θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά τον χρόνο που συμπληρώνει 15 έτη υπηρεσίας. Επομένως το 1995 θεμελίωσε δικαίωμα συνταξιοδότησης , αφού είχε παιδί ανήλικο. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απέκτησε κατά τον χρόνο θεμελίωσης δεν μπορεί να αλλάξει από τις όποιες αλλαγές υπάρξουν στη συνέχεια (ενηλικίωση παιδιού κ.λπ.).
Για να καταβληθεί η σύνταξη στην εργαζόμενη θα πρέπει να συμπληρωθεί χρόνος υπηρεσίας 16,5 ετών και ηλικία 43,5 ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ίδια εργαζόμενη μπορεί επίσης να συνταξιοδοτηθεί εφόσον συμπληρώσει 23,5 συντάξιμα έτη (από τα οποία 16,5 στο Δημόσιο), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Συμπέρασμα:
Η θεμελίωση του δικαιώματος επήλθε στο παράδειγμά μας με τη συμπλήρωση της 15ετίας. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως επίσης και τα συντάξιμα χρόνια που απαιτούνται για συνταξιοδότηση και στην περίπτωση που η σύνταξη χορηγείται χωρίς όριο ηλικίας «κλειδώνουν», με βάση αυτό που ισχύει κατά τον χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.
2. Εργαζόμενος έχει προσληφθεί στο Δημόσιο το 1975 και έχει και δύο χρόνια στρατιωτικής θητείας. Πότε θεμελιώνει δικαίωμα και ποια χρονιά μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;
Ο παραπάνω εργαζόμενος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών στο Δημόσιο. Στα 25 έτη συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, που αναγνωρίζεται με εξαγορά στη συγκεκριμένη περίπτωση (η 25ετία δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/1997), επομένως εάν αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία ο εργαζόμενος, που είναι σωστή επιλογή, θεμελιώνει δικαίωμα το 1998 (συμπλήρωση 25ετίας). Εάν δεν αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία του, το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2000.
Ο εργαζόμενος εφόσον θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 1998 παίρνει σύνταξη σε ηλικία 60,5 ετών ή παίρνει σύνταξη με συνολικά 32,5 συντάξιμα έτη (από τα οποία τα 25 στο Δημόσιο) χωρίς όριο ηλικίας. Εάν ο εργαζόμενος δεν αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, οπότε θεμελιώνει το δικαίωμά του το 2000, για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει ηλικία 61,5 ετών ή να συμπληρώσει συνολικά 33,5 συντάξιμα έτη, οπότε παίρνει σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
3. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν συντρέχουν η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση των συντάξιμων ετών;
Όταν ο εργαζόμενος συμπληρώσει τα απαιτούμενα για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συντάξιμα χρόνια (ή χρόνια ασφάλισης) «κλειδώνει» όπως είπαμε αυτό το δικαίωμά του, με βάση το όριο ηλικίας που προβλέπεται κατά τον χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.
Επομένως όταν δεν έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται, απλώς περιμένει, προκειμένου να πάρει σύνταξη, να συμπληρώσει αυτό το όριο. Το ίδιο ακολουθείται και στην περίπτωση συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας. Όποτε συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια που προβλέπονται μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
4. Ποιες υπηρεσίες συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο;
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
1. Για προσληφθέντες μέχρι 31/12/1982, οι χρόνοι που συνυπολογίζονται για θεμελίωση του δικαιώματος είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.
2. Για τους προσληφθέντες από 1/1/1983 και μετά, για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται όλοι οι χρόνοι, αρκεί να υπάρχει 5ετής υπηρεσία στο Δημόσιο για να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενος από αυτό.
5. Με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτούνται όσοι συμπληρώνουν 15ετία;
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, άνδρες και γυναίκες, που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και συμπληρώνουν 15 έτη υπηρεσίας μπορούν να παραιτηθούν. Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο 65ο έτος της ηλικίας.
Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και θέλουν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους έχουν τη δυνατότητα:
α. Να πάρουν το εφάπαξ βοήθημα που τους αναλογεί
β. Να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη
γ. Να λάβουν σύνταξη στο 65ο έτος, η οποία θα είναι αναπροσαρμοσμένη με τις αυξήσεις που θα έχουν χορηγηθεί στις συντάξεις του Δημοσίου για όλη την περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: