Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

«Καλλικράτης» στην εκπαίδευση Μείον 36.000 εκπαιδευτικοί ώς το 2013

Οι συγχωνεύσεις αλλάζουν τον χάρτη της απασχόλησης στα σχολεία

ΕΡΕΥΝΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

Aλλάζει ο χάρτης της απασχόλησης των εκπαιδευτικών, καθώς µετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις κλείνουν 1.056

σχολικές µονάδες. Σύµφωνα µε το υπουργείο, από τα 16.000 σχολεία σε όλη τη χώρα συνενώνονται 1.933

σε 877, εκ των οποίων τα 1.523 αφορούν την Πρωτοβάθµια και τα 410 τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους 180.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

1 Μειώνονται οι οργανικές θέσεις. Με τις φετινές συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων χάνονται πάνω από 2.000 θέσεις εκπαιδευτικών. 2 Επιδεινώνονται οι προοπτικές απορρόφησης εκπαιδευτικών. Οι προοπτικές των πτυχιούχων των τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι) που µέχρι πρόσφατα διορίζονταν άµεσα στη σχολική εκπαίδευση αλλάζουν δραµατικά.

3 Λόγω των συγχωνεύσεων µειώνονται σηµαντικά τα τµήµατα µε αποτέλεσµα αρκετοί εκπαιδευτικοί να περισσεύουν και να µην υπάρχει σχολείο γι’ αυτούς παρά µόνο σε περιοχές του ίδιου νοµού ή και σε άλλους νοµούς (αυτά προβλέπει ο νέος νόµος για τις µετακινήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών).

4 Οι βάσεις των µεταθέσεων πιθανόν να αυξηθούν σηµαντικά λόγω των µειωµένων θέσεων.

OI ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Είναι γνωστό ότι το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 11.500 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Την περίοδο 2011 - 2013 υπάρχει η εκτίµηση ότι το ρεύµα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί µε αποτέλεσµα συνολικά περίπου 35.000 εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτηθούν. Συνολικά, δηλαδή, την τετραετία 2010 - 2013 από τη σχολική εκπαίδευση αναµένεται να αποχωρήσουν 45.000 εκπαιδευτικοί, ενώ για τις νέες προσλήψεις ισχύει ο κανόνας «µία προς πέντε». Σηµειώνεται ότι συνυπολογίζονται στις προσλήψεις οι τυχόν µεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου µε εξαίρεση τις µεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το 2010 - 2013 οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού δεν θα ξεπεράσουν τις 9.000 στην καλύτερη περίπτωση µε αποτέλεσµα την ίδια περίοδο ο αριθµός των µόνιµων εκπαιδευτικών να µειωθεί περίπου κατά 35.000 ή σε ποσοστό 20% του συνόλου των σηµερινών µόνιµα υπηρετούντων.

Η µείωση οργανικών θέσεων λόγω συγχωνεύσεων υπολογίζεται σε πάνω από 1.500 για τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις των ολοήµερων και οι θέσεις των διευθυντών τους (που δεν περιλαµβάνονται στην οργανικότητα του σχολείου). Στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι συγχωνεύσεις γυµνασίων - λυκείων οδηγούν σε απώλεια πάνω από 400 θέσεις. ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. Στα πλαίσια αυτά επιδεινώνονται οι όροι πρόσληψης στη σχολική εκπαίδευση εκτός των άλλων πτυχιούχων και των αδιόριστων δασκάλων. Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών τµηµάτων Δηµοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι), οι οποίοι µέχρι πρόσφατα προσλαµβάνονταν στα δηµοτικά σχολεία λίγους µήνες µετά τη λήψη του πτυχίου τους, θα δουν να µακραίνει σταδιακά αρκετά ο χρόνος παραµονής τους εκτός σχολείου. Και αυτό γιατί ήδη πάνω από 2.000 πτυχιούχοι δάσκαλοι βγαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας ενώ αναµένεται για τις επόµενες χρονιές οι µόνιµες προσλήψεις να είναι λιγότερες από 900 ετησίως. Ηδη έχει δηµιουργηθεί µια «επετηρίδα» περίπου 4.500 αδιόριστων δασκάλων, οι οποίοι βεβαίως στη συντριπτική τους πλειονότητα εργάζονται φέτος ως συµβασιούχοι (αναπληρωτές, ωροµίσθιοι).  

190.000 ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  υπηρετούν σήµερα σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια
«Εχουµε έναν διδάσκοντα για κάθε έξι µαθητές»

«ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α έχουµε περίπου 190.000 εκπαιδευτικούς µαζί µε τους αναπληρωτές, κάτι που δίνει µια από τις καλύτερες αναλογίες εκπαιδευτικών - µαθητών στον κόσµο.

Η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου λέει στα «ΝΕΑ» ότι όσες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς προκύψουν το επόµενο έτος θα καλυφθούν µε αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού (µεταθέσεις - αποσπάσεις), µε διορισµούς και αν υπάρξουν κενά, θα γίνουν και αναπληρώσεις.

«Ολα θα εξαρτηθούν από τις πραγµατικές ανάγκες των σχολείων. Μην ξεχνάτε εξάλλου ότι το Νέο Λύκειο θα έχει άλλες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, λόγω της αναδιοργάνωσης που θα γίνει».

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου χαρακτήρισε λάθος το να συνδέεται το θέµα της µείωσης θέσεων εκπαιδευτικών µε τις συγχωνεύσεις, γιατί οι περισσότερες οφείλονται στις συνταξιοδοτήσεις. «Οµως δεν νοµίζω ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε τόσο µεγάλο αριθµό συνταξιοδοτήσεων, ούτε και κανείς το ξέρει ακόµα ώστε να υπολογίζει σωστά τη µείωση», πρόσθεσε.

Αλλά και η Αννα ∆ιαµαντοπούλου είπε χθες (στον Σκάι) ότι πρέπει να κάνουµε σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς είµαστε η πρώτη χώρα στον ΟΟΣΑ σε αναλογία µαθητών / καθηγητών και όµως δεν έχουµε την Παιδεία που θέλουµε. Και πρόσθεσε: «Πόσα γυµνάσια µπορούν να υπάρχουν µε 20, 25 ή 30 µαθητές και 14 ή 16 καθηγητές; Εδώ και 10 χρόνια – τώρα το ανακαλύψαµε – υπάρχουν 92 νηπιαγωγεία σε αναστολή λειτουργίας, χωρίς όµως να κλείνουν, για να διατηρούνται οι οργανικές θέσεις!».


Μαθήµατα και τα Σάββατα, αν χαθούν ώρες διδασκαλίας

Μαθήµατα τα Σάββατα, τις αργίες, τις διακοπές του Πάσχα και σε κάθε άλλη ελεύθερη περίοδο, θα κληθούν να κάνουν οι µαθητές όσων σχολείων τελούν υπό κατάληψη ή βρίσκονται σε αποχή, προκειµένου να αναπληρώσουν τον χαµένο διδακτικό χρόνο.

Η υπουργός Παιδείας Αννα ∆ιαµαντοπούλου τόνισε χθες (σε συνέντευξή της στον Σκάι) ότι δεν θα επιτρέψει να χαθούν περισσότερα µαθήµατα: «Θα παρακαλούσα τους εκπαιδευτικούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. ∆εν είναι δυνατόν οποιαδήποτε µορφή διαµαρτυρίας να έχει ως αποτέλεσµα να µην κάνουν τα παιδιά µαθήµατα.

∆εν µπορεί κανείς να βγάλει τα παιδιά από τις τάξεις. Θα υπάρξει αναπλήρωση όλων των µαθηµάτων», υπογράµµισε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: