Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Απολυτήριο και χωρίς πανελλαδικές

ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Απολυτήριο Λυκείου δύο ταχυτήτων δημιουργεί από αυτή τη σχολική χρονιά το υπουργείο Παιδείας, «σπρώχνοντας» μάλιστα μια μερίδα μαθητών σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης.
Με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές της Γ' Λυκείου που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούν να πάρουν το απολυτήριό τους συμμετέχοντας σε ενδοσχολικές εξετάσεις. Η ρύθμιση θα ισχύσει από αυτή τη σχολική χρονιά που διανύουμε.
Στο σκεπτικό της πρότασής του το υπουργείο προεξοφλεί ότι «με την καθιέρωση νέων δομών εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) που συνδέονται με την επαγγελματική απασχόληση», ένα ποσοστό μαθητών ενδέχεται μετά την αποφοίτησή του να επιλέξει αυτόν τον δρόμο.
Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, για να πάρει σήμερα ο μαθητής της Γ' Λυκείου απολυτήριο είναι υποχρεωμένος να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για απόκτηση απολυτηρίου με άλλο τρόπο εκτός από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Με την πρώτη ανάγνωση η σχετική ρύθμιση κρίνεται διευκολυντική για μια κατηγορία μαθητών που δεν επιθυμεί να υποστεί τη βάσανο των πανελλαδικών εξετάσεων εφόσον δεν επιθυμεί να σπουδάσει σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για μια χρονική περίοδο που ίσχυε μάλιστα το σύστημα των δεσμών, αυτή τη δυνατότητα είχαν όσοι επέλεγαν την πέμπτη δέσμη, αλλά αυτό έπαψε να ισχύει με την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος.
Θεωρείται όμως βέβαιο ότι η καθιέρωση δύο ειδών εξετάσεων, των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών, θα δημιουργήσει αποφοίτους δύο κατηγοριών, αφού οι ενδοσχολικές εξετάσεις είναι κατά κοινή ομολογία ευκολότερες από τις πανελλαδικές που έχουν στόχο την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Το θέμα που ανοίγει η ρύθμιση αυτή είναι κατά πόσον τα δύο απολυτήρια θα είναι ισότιμα μεταξύ τους. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι και «το απολυτήριο που θα αποκτηθεί από τις ενδοσχολικές εξετάσεις θα είναι ισότιμο με τα απολυτήρια που αποκτώνται με εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο».
Ερώτημα 1ο: Ποιος μπορεί να βεβαιώσει τους αποφοίτους του Λυκείου που θα επιλέξουν τον δρόμο των ενδοσχολικών εξετάσεων με την προοπτική να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι το απολυτήριο που δεν τους εξασφαλίζει πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε δημόσια πανεπιστήμια άλλων ευρωπαϊκών χωρών;
Ερώτημα 2ο: Ποιος μπορεί να βεβαιώσει τους ίδιους αποφοίτους ότι το απολυτήριο μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων θα έχει την ίδια ισχύ με το απολυτήριο μέσω πανελλαδικών, στην περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ; *

Δεν υπάρχουν σχόλια: