Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων ( Νοέμβριος 2010)

    ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά μας συμβούλια ανέδειξαν την Π.Α.Σ.Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ως πρώτη παράταξη, ως πρώτη δύναμη στο ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Νίκος Παππάς είναι αιρετός στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και ο Μιχάλης Στράτος είναι αιρετός στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για την ΠΑΣΚ και οι Ζέρβας Ευαγ. και ο Μποζιος Κων. για τη ΔΑΚΕ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΥΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ 1252 ΑΚΥΡΑ 42 ΕΓΚΥΡΑ  1210Α/Α ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
1
 Α.Ε.Ε.Κ. Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 157   13,0%
2
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 72  6,0%
3
 ΕΣΑΚ – ΔΕΕ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 116  9,6%
4
 Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  328  27,1% 5  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 102 8,4%
6
 Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 435   36,0% 7  ΑΚΥΡΑ
1210 100,00%

Δεν υπάρχουν σχόλια: