Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010-2011 ΣΤΟ Δ . Ι.Ε.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων σας γνωστοποιεί ότι για τις ανάγκες κατάρτισης του Εαρινού εξαμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου κατάρτισης 2010-2011, θα προσλάβει εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις ισχύουσες διατάξεις που περιγράφονται στην σχετική πανελλαδική προκήρυξη του Προϊσταμένου Φορέα  (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) ) .
Προς τούτο, καλεί τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενους στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουν από 24-1-2011 έως 28-1-2011 σχετικές αιτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Πρόσληψης Εκπαιδευτών Εαρινού εξαμήνου 2010-2011.
Η σχετική πρόσκληση είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας, όπως και η αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων για κάθε μάθημα και για όλες τις  Ειδικότητες που λειτουργούν

Ακολουθεί ο Πίνακας Ειδικοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
1
Δ ΄
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2
Δ ΄
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
1
Δ ΄
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1
Δ ΄
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
1
Γ΄
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1
Γ΄
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
Β΄
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
Β΄
                                                                                                           
Πληροφορίες στην Γραμματεία του ΙΕΚ.
Ταχ. Δ/νση:  ΤΕΡΜΑ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                 
Τ.Κ. – Πόλη:  45221- Iωάννινα 
Ιστοσελίδα: http://1iek-ioann.ioa.sch.gr                                               
Τηλέφωνο : 2651041319                                                                    
FAX : 2651043331   
Ε-mail: grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr                                  


                                                                  Ο Δ/ντής του ΙΕΚ                                            
                         Ευάγγελος Θεοδώρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: