Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Επανέρχεται το Τεχνολογικό Λύκειο


Αποκλεισμό της από την ημερίδα καταγγέλλει η ΟΛΜΕ
  
Τις προτάσεις της για τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Μεταξύ αυτών είναι η επαναφορά του θεσμού του Τεχνολογικού Λυκείου, η δημιουργία τμημάτων Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το πολυαναμενόμενο πλαίσιο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους.
Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε τις προτάσεις κατά τη διάρκεια ημερίδας με τίτλο: "Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει". Ειδικότερα, η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε προς διαβούλευση τις εξής προτάσεις:

  • ►Δημιουργία του Τεχνολογικού Λυκείου, που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και τις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές). Όπως ανέφερε, θα είναι τριετούς διάρκειας και ισότιμο με όλους τους άλλους τύπους λυκείων. Επίσης, θα γίνεται αξιολόγηση του κάθε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. χωριστά, ενώ θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γενικές γνώσεις, αλλά και ολοκληρωμένη Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Παράλληλα, θα παρέχει τίτλους ανάλογου επιπέδου, που καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και θα δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης των αποφοίτων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Διά Βίου Μάθηση και οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • ►Συστήνονται Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι......... ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και θα έχουν διάρκεια ενός σχολικού έτους. Σκοπός των τμημάτων αυτών, σύμφωνα με το υπουργείο, θα είναι η παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αποφοίτους. Το πτυχίο που θα παρέχουν θα είναι ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
  • Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο νεοσυσταθείς Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π) θα έχει ως βασική του προτεραιότητα την αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες, που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ή για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί επαγγελματικά δικαιώματα. Όπως τόνισε η υπουργός, από τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) ξεκίνησε τη διαδικασία αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ολοκλήρωσε το έργο της αντιστοίχισης, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα 10 ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και 16 ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ., οι οποίες μέχρι τότε βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.
  • Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και των τοπικών και των περιφερειακών κοινωνιών και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν για όλες τις ειδικότητες. Το υπουργείο υπόσχεται ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιττής ύλης και των επικαλύψεων μεταξύ των μαθημάτων.
  • Επιμόρφωση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο σε θέματα της ειδικότητάς τους, όσο και σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ΤΕΕ. Στον τομέα της εργαστηριακής επιμόρφωσης των καθηγητών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο επιλεγμένα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Υποστηρικτικά μέτρα για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, όπως η ενίσχυση του ρόλου του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση και συμβουλευτική των μαθητών. Όπως ανακοινώθηκε, το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του Ε.Κ.Ε.Π. (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
  • Λειτουργία Πειραματικών Τεχνολογικών Λυκείων.
ΟΛΜΕ: Αποκλεισθήκαμε από την ημερίδα Την έντονη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε στην ημερίδα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καταγγέλλει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
"Στην ημερίδα έχουν κληθεί μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη της εκπαίδευσης, εκπρόσωποι φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας καθώς επίσης η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ. Δεν κλήθηκε όμως η ΟΛΜΕ να παρουσιάσει τις συλλογικές προτάσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών. Και αυτό, παρά τη γενική σύσταση της ΕΕ για την υποχρεωτικότητα της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ", τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Όπως τονίζουν οι καθηγητές, έτσι αποκαλύπτονται "οι πραγματικές προθέσεις του υπουργείου Παιδείας και ο ρόλος των περίφημων πλέον “διαβουλεύσεων” που οργανώνει".

Δεν υπάρχουν σχόλια: