Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Πτερόεντα Ευθυλόγου


Χρυσός κανόνας της οικονομίας

Ξέρετε τι λέει ο Χρυσός Κανόνας της οικονομίας;
Μη σπάτε το κεφάλι σας, λέει κάτι πολύ απλούστερο από αυτό που νομίζετε.

Και πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα.


«Όποιος έχει το χρυσό, αυτός φτιάχνει και τους κανόνες».Έχει κανένας αντίρρηση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: