Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Αλλαγές φέτος στη βαθμολόγηση των γραπτών


ΠΗΓΗ : epirusgate.blogspot.com


* Παρεμβαίνει το βαθμολογικό όταν οι διαφορές στους βαθμούς είναι μεγάλες
Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα θα είναι από φέτος οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολόγηση των γραπτών τους, ύστερα από τις αλλαγές που έκανε το ΥΠΕΠΘ, αφού για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στα μέλη κάθε Βαθμολογικού Κέντρου να παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών.Ταυτόχρονα, όπως ρητώς αναφέρεται στην υπουργική εγκύκλιο, κατά τη διαδικασία της βαθμολόγησης ο πρώτος βαθμολογητής δεν θα υπογραμμίζει πια- όπως έκανε μέχρι πέρσι- ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό, αλλά απλά θα αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, θα υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης, θα επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής θα σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και θα αναγράφει τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, ενώ ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 - 100.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης και αφού ελεγχθεί η αναγραφή του βαθμού του δεύτερου βαθμολογητή σε κάθε γραπτό και στις δύο θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και ελέγχεται αν έχει διαφορά από τον δεύτερο βαθμολογητή μεγαλύτερη των 12 μονάδων. Εάν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 12 μονάδες στην κλίμακα 0- 100, τότε στο συγκεκριμένο τετράδιο, αφού επικαλυφθούν οι βαθμολογίες του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή με αδιαφανή αυτοκόλλητα, παραδίδεται από τη γραμματεία στον αναβαθμολογητή, ο οποίος σημειωτέον δεν μπορεί να είναι από αυτούς που αξιολόγησαν το συγκεκριμένο γραπτό για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση.

Αλλαγές και στη Γλώσσα

Αλλαγές έχουμε και στη βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας, της οποίας η εξέταση αφορά στο σύνολο των υποψηφίων. Από φέτος στο μάθημα αυτό, το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες και το δεύτερο με 35, οι οποίες κατανέμονται σε επιμέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες.

Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, αν ο υποψήφιος φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο απ΄ όσα έχουν απαγορευθεί, ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση και το γραπτό βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Καταλυτική η βαθμολογία

Από την άλλη, ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα έχει και φέτος καθοριστική σημασία για τους χιλιάδες υποψηφίους, καθώς είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα, αφού έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Από αυτή την άποψη, η γραπτή επίδοση των υποψηφίων έχει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας τους. Ιδιαίτερα τα μαθήματα Κατεύθυνσης, και από αυτά ακόμη περισσότερο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στην πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: