Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Επίδομα σε 300.000 μισθωτούς


Νέος πονοκέφαλος για τον υπουργό Οικονομίας
ΠΗΓΗ : Ελεύθερος Τύπος


«Nαι» στην αναδρομική καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε ακόμη μία κατηγορία υπαλλήλων του Δημοσίου «είπε» το Εφετείο Αθηνών, με μία απόφαση που μπορεί να δημιουργήσει όμως δεδικασμένο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Κι αυτό γιατί ανοίγει ο δρόμος για άλλους 300.000 δημοσίους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα να το διεκδικήσουν ή και να το εισπράξουν, αν έχουν ήδη δικαιωθεί από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια.
Το ειδικό επίδομα αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του OΤΑ, ανεξαρτήτως αν είναι μόνιμοι ή με συμβάσεις αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Κι αυτό γιατί ο πρόεδρος του Πολιτικού Εφετείου, υιοθετώντας το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, αναγνωρίζει την υποχρέωση καταβολής του επιδόματος των 176 ευρώ και σε όλους τους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό το οποίο θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο, λόγω αναδρομικότητας, θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ!
ΚατοχύρωσηΗ υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη?έπειτα από προσφυγή 19 υπαλλήλων του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εργάζονται με σχέση αορίστου χρόνου. Με βάση τη νομική προοπτική που διανοίγεται, οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στο επίδομα υπολογίζονται συνολικά στις 70.000, ενώ αν προστεθούν και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου, τότε ο αριθμός ξεπερνά τις 300.000.
Η κρίσιμη απόφαση, που ο ΕΤ φέρνει σήμερα στο φως, είναι η υπ’ αριθμ. 501/2009, η οποία επιδικάζει στον καθένα από τους 19 υπαλλήλους το ποσό των 4.224 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως και 31-12-2005, με το σκεπτικό ότι το επίδομα αποτελεί «γενική μισθολογική προσαύξηση» και ως εκ τούτου η χορήγησή του υπαγορεύεται «βάσει της αρχής της αναλογικής ισότητας». H ειδική παροχή μάλιστα υπόκειται σε κρατήσεις για ασφαλιστικές παροχές και λαμβάνεται υπόψη και για τις συντάξιμες αποδοχές. Εκτός από αυτό, δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους ως χωριστή μισθολογική παροχή αλλά έχει ενταχθεί στο ποσό του μισθολογικού κλιμακίου τους.
Το σκεπτικό
Είναι εντυπωσιακό ότι στο σκεπτικό του ο ανώτερος δικαστής δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου, ότι η καταβολή ειδικής κατ’ αποκοπήν αμοιβής στους υπαλλήλους του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που εκτελούν το έργο της πρακτικής αθέτησης των υποψήφιων οδηγών, καθώς και το βοηθητικό έργο των εξετάσεων αυτών, παρεμποδίζει την αξίωση για τη χορήγηση των 176 ευρώ.«Και οι εν λόγω παροχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας τους και είναι ανεπίδεκτες αλληλοεπικαλύψεως και συμψηφισμού. Η ειδική κατ’ αποκοπήν αμοιβή, λόγω του έκτακτου και απρόβλεπτου χαρακτήρα της, δεν αποτελεί τακτική εισοδηματική παροχή.
Είναι έκτακτη και μη προβλέψιμη, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και συνεπώς τυγχάνει απολύτως και καταφανώς ετεροειδής με την επίδικη. Λόγω δε της φύσεως των παραπάνω παροχών ο προβλεπόμενος συμψηφισμός τους εισάγει άνιση μεταχείριση, μη συντρέχοντος λόγου δημοσίου συμφέροντος», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.
Ποιοι ακολουθούν
Εκπαιδευτικοί: 53 που υπηρετούν στα 1ο και 3ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης θα λάβουν το επίδομα και αναδρομικά από 1/1/2002 μέχρι 30/10/2005.
Δημοτικοί υπάλληλοι: Με βάση το επίδομα των 176 ευρώ ο κάθε υπάλληλος θα λάβει αναδρομικά το ποσό των €4.928 έκαστος, με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας.
Συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δημοσίου: Δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ που λαμβάνουν οι μόνιμοι και οι αορίστου χρόνου συνάδελφοί τους.
Υπάλληλοι νομαρχιών: Το Ειρηνοδικείο υποχρέωσε με απόφασή του το Δημόσιο να καταβάλει σε οκτώ άτομα συνολικά το ποσό των 28.530 ευρώ.
Υπάλληλοι του ΝΠΔΔ «Εθνικό Ιδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων»: Δικαιούνται με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου να λάβουν αναδρομικά ύψους 77.068 ευρώ.
Δικαστικοί υπάλληλοι: Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης τους επιδίκασε συνολικά το ποσό των 21.780 ευρώ.
Υπάλληλοι των στρατιωτικών νοσοκομείων: Το ΣτΕ αναγνώρισε ότι δικαιούνται τα 176 ευρώ που λαμβάνει το πολιτικό προσωπικό του υπουργείο Eθνικής Aμυνας
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: