Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Δείτε όλες τις αλλαγές που φέρνει ο «Καλλικράτης»

Δύο νέες εγκύκλιοι Ραγκούση καθορίζουν ακριβώς τα δεδομένα των εκλογών, όπως το πως
θα ψηφίσουμε, ποιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τις ποσοστώσεις, τα
ασυμβίβαστα κ.λ.π.
Ο «Καλλικράτης» έχει επιφέρει πολλές αλλαγές και με τις συγκεκριμένες εγκυκλίους
παρουσιάζονται αναλυτικά μια σειρά από θέματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία και ενδιαφέρουν τους συνδυασμούς, τους υποψηφίους και τους πολίτες ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Για παράδειγμα μειώνεται το όριο ηλικίας για τους υποψηφίους περιφερειακούς
συμβούλους, από τα 21 έτη στα 18, θεσπίζονται κωλύματα και ασυμβίβαστα για υποψηφίους
ακόμη πιο αυστηρά.
Όσο για τους πολίτες θα πρέπει από τώρα να ενημερωθούν γιατί θα κληθούν να βάλουν
πολλούς ... σταυρούς. Στις εκλογές αυτές οι πολίτες ψηφίζουν για : Περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους
δημοτικής κοινότητας, συμβούλους τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους της τοπικής
κοινότητας!
Να διευκρινίσουμε ότι Δημοτικές Κοινότητες είναι τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, των
δήμων που συνενώνονται για να αποτελέσουν το νέο δήμο του «Καλλικράτη» εφόσον έχουν
πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους ή ένας ολόκληρος δήμος με πληθυσμό
μεγαλύτερος από 2.000 κατοίκους εφόσον αποτελείται από ένα μόνο τοπικό διαμέρισμα.
Τοπικές κοινότητες είναι τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα, των δήμων που συνενώνονται
εφόσον έχουν πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους ή ένας ολόκληρος σημερινός δήμος
με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων που αποτελείται από ένα μόνο τοπικό

Δείτε όλες τις αλλαγές που φέρνει ο «Καλλικράτης»
διαμέρισμα
Αριθμός υποψηφίων
Ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια μπορεί να είναι προσαυξημένος κατά 50% σε
σχέση με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζουμε. Για παράδειγμα το
εκλεγμένο περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου θα έχει 51 μέλη, άρα σε κάθε συνδυασμό οι
υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι μπορούν να είναι μέχρι 77. Το εκλεγμένο δημοτικό
συμβούλιο του δήμου Ιωαννιτών θα έχει 41 μέλη, άρα σε κάθε συνδυασμό οι υποψήφιοι
μπορούν να είναι μέχρι 62. Παραμένει η ποσόστωση του 1/3 και για τα δύο φύλλα.
Πως θα είναι τα ψηφοδέλτια
Για τις περιφερειακές εκλογές ο κάθε πρώην νομός θα ψηφίζει για τους δικούς του
περιφερειακούς συμβούλους, ενώ στο συνδυασμό θα υπάρχει και ο υποψήφιος
αντιπεριφερειαρχης για κάθε νομό που δεν θα χρειάζεται σταυρό προτίμησης. Κάθε νομός
θα έχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο όπου θα αναγράφονται τα ονόματα περιφερειάρχη,
αντιπεριφερειάρχη και των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων μόνο του συγκεκριμένου
νομού.
Για τις δημοτικές εκλογές θα ψηφίσουμε για να εκλέξουμε δημοτικούς συμβούλους συν τους
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας ή αν είναι Τοπική Κοινότητα τους εκπροσώπους της
Τοπικής Κοινότητας.

Το ψηφοδέλτιο για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα θα είναι διαφορετικό και θα είναι
χωρισμένο σε τρία τμήματα. Α) Επάνω θα είναι γραμμένα τα ονόματα των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας που ψηφίζει ο κάθε πολίτης, όπου
εκλογική περιφέρεια είναι ο κάθε σημερινός δήμος που συνενώνεται. Β) Στη συνέχεια θα
είναι γραμμένα με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα όλων των υπολοίπων υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών, με σχετική ένδειξη της
εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. Γ) Τέλος θα αναγράφονται τα ονόματα
των υποψηφίων για τα συμβούλια της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας

Για Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους εκλέγεται 5μελες
συμβούλιο. Από 10.001 έως 50.000 κατοίκους 11μελες συμβούλιο και για 50.001 και άνω
κατοίκους εκλέγεται 15μελες συμβούλιο. Για παράδειγμα η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων
θα είναι η μόνη με 15μελες συμβούλιο στην Ήπειρο.

Σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου άνω των 300 κατοίκων συγκροτούνται τριμελή
συμβούλια ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων εκλέγεται ένας
εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.
Πόσους σταυρούς βάζουμε
Για τις περιφερειακές εκλογές στην Ήπειρο βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης
Για τις δημοτικές εκλογές τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Στους δήμους που
αποτελούνται από εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να «σταυρώσει»
- έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική,
διεδρική ή τριεδρική
-μέχρι τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει
περισσότερες από τρεις έδρες
-και έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του
οικείου δήμου.
Επίσης, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της
τοπικής κοινότητας.

ΕΛΕΝΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ ( Epirus Voice)

Δεν υπάρχουν σχόλια: