Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Ο Μάϊος μας έφθασε εμπρός βήμα ταχύ, να τον προϋπαντήσουμε στη νέα κατοχή.

Αναρτήθηκε από ΜιλτοΣ
http://mikrokellari.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: