Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Η νέα ρύθμιση για τις συντάξεις στο Δημόσιο


Σύνταξη στα 65 για όλες τις γυναίκες που προσελήφθησαν μετά την 1-1-1983

Πηγή: ΖΩΗΣ ΤΣΩΛΗΣ -  ΤΟ ΒΗΜΑ

Στο 65ο έτος της ηλικίας θα ανέβει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες που προσλήφθηκαν στο δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 1983 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1992 και δεν έχουν βγεί ακόμη στη σύνταξη για διάφορους λόγους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (μητέρες ανήλικων παιδιών ή λόγοι υγείας).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών στο δημόσιο, προβλέπει ότι γι΄αυτή τη μεγάλη κατηγορία ασφαλισμένων θα εξομοιωθούν οι όροι και προυποθέσεις συνταξιοδότησης με όλους όσοι μπήκαν στο δημόσιο (πρωτοασφαλίσθηκαν) μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

Αναλυτικά οι νέες προυποθέσεις που θα ισχύσουν μετά από μεταβατική περίοδο που ακόμη δεν έχει ορισθεί από την κυβέρνηση που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες φαίνονται στον πίνακα 2.


Σ΄αυτή την κατηγορία θα ενταχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι του πίνακα 1.
Πίνακας 1
Απασχόληση στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από 1-1-1983 μέχρι και 31-12-1992

 ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος(2)

Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης
Όρια ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης(4)


Ανδρες
   25
ή 35
ή 15
ή 37
 

60½ - 65
           58
           65
Α.Ο.Η.

  
60
 
 
 


        Παραίτηση
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά.
    25
ή  35
ή  15
ή 37
 

58½ ή 60
           58
          60
Α.Ο.Η
.

55

 


Γυναίκες παντρεμένες με ή χωρίς παιδιά και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά
   25
ή 15
 

  58½ ή 60
              60
 


55

 
Γυναίκες με άγαμα  ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά (50% και άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω) (1)
   25
ή 15
 

         50
          60
 
Γυναίκες ή χήροι άνδρες με 3 τουλάχιστον παιδιά και διαζευγμένοι με την επιμέλεια 3 τουλάχιστον παιδιών
20
ή 15

Α.Ο.Η (3)    60


Απόλυση
Ανδρες και Γυναίκες
 20
65


Κατάληψη από το όριο ηλικίας (65-67)
Ανδρες και Γυναίκες
 15Σωματική ή διανοητική ανικανότητα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία
Ανδρες και Γυναίκες
 
Α.Ο.Η.


Σωματική ή διανοητική ανικανότητα που οφείλεται στην υπηρεσία
Ανδρες και Γυναίκες
Οποτεδήποτε
Α.Ο.Η.ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) Η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσιπενταετούς ασφάλισης.
(2) Στο χρόνο που απαιτείται για τη θεμελείωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. 
(3) Ανεξαρτήτως Ορίου Ηλικίας.  
(4) Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μειωμένη κατά 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.


Πίνακας 2
Πρωτοασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993

ΑΙΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ελάχιστος χρόνος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος(1)
Ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης
Ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης (3)
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ανδρες
15 
65
60
Γυναίκες ανύπαντρες και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά
15
65
60
Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με άγαμα παιδιά και διαζευγμένες ή χήρες ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά
15
65
60
Γυναίκες με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά (67% και άνω)
20
ή 15

55
65
50
Μητέρες με 3 παιδιά, με 4 παιδιά με 5 και άνω παιδιά
20 / 20 / 20
ή 15

56 / 53 / 50
65


ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο)
Ανδρες και γυναίκες
15
-

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ
Ανδρες και γυναίκες
15
Α.Ο.Η. (2)

ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανδρες και γυναίκες
2-3-0
Α.Ο.Η.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανδρες και γυναίκες

Α.Ο.Η.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανδρες και γυναίκες
Οποτεδήποτε
Α.Ο.Η.

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΥΦΛΟΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Ανδρες και γυναίκες
15
Α.Ο.Η.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) Συνυπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης.
(2) Ανεξαρτήτως Ορίου Ηλικίας.
(3) Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μειωμένη κατά 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.Δεν υπάρχουν σχόλια: