Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 176 ευρώ


ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 176 ευρώ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΗΓΗ : alfavita.gr

Α. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 642/2008 απόφασή του έκανε εκ νέου δεκτή την από 6-5-2005 ομόδικη αγωγή 11 Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης ( των: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΑΦΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΥΡΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΤΑΓΑΝΖΙΔΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΑΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣΣΗ, ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΙΑΜΙΧΑ, ΑΝΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΚΙΤΖΗ ) με την οποία ζητούσαν να τους καταβληθεί αναδρομικά η ειδική μηνιαία παροχή των 176 ευρώ , και υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλει στον καθένα απ΄ αυτούς για το επίδικο διάστημα από 1.1.2002 έως και 30.4.2005 το ποσό των 6. 512 ευρώ με τους νόμιμους τόκους.

Β. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και με τη νέα απόφασή του, έκρινε ότι η μη καταβολή της ειδικής μηνιαίας παροχή των 176 ευρώ, που έχει γενικό χαρακτήρα προσαύξησης του μισθού, σε ορισμένες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, συνιστά άνιση αδικαιολόγητη μεταχείριση εις βάρος τους, που πρέπει να αποκατασταθεί με την καταβολή και σε αυτούς της ειδικής μηνιαίας παροχής από 1-1-2002, οπότε άρχισε η χορήγησή της στις άλλες πολυπληθείς κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων, και μάλιστα με το νόμιμο τόκο με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

Η ένσταση του εναγόμενου Δημοσίου ότι το δικαίωμα των υπαλλήλων να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά λόγω καθυστερούμενων αποδοχών ή άλλων απολαβών υπόκειται στη βραχυπρόθεσμη παραγραφή των δύο ετών απορρίφθηκε, ως αντικείμενη τόσο στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεδομένου ότι περιορίζει τα περιουσιακά δικαιώματα ειδικά των υπαλλήλων του Δημοσίου, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από λόγους δημόσιας ωφελείας.
Απορρίφθηκε επίσης το επιχείρημα του εναγομένου Δημοσίου ότι νομίμως δεν καταβλήθηκε στους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ένδικη παροχή, δεδομένου ότι, αυτοί λαμβάνουν το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου οι δύο παροχές δεν επιδέχονται συμψηφισμό και δεν αλληλοκαλύπτονται, αφού το μεν επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης είναι άρρηκτα δεμένο με το είδος και τις συνθήκες της παρεχόμενης εργασίας των εκπαιδευτικών, η δε ειδική παροχή αποτελεί γενική προσαύξηση μισθού που παρέχεται σε όλους του υπαλλήλους, χαμηλόμισθους ή μη.
Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και με τη νέα απόφασή του έρχεται να ενισχύσει το διεκδικητικό αγώνα των χαμηλόμισθων έτσι κι αλλιώς εκπαιδευτικών για την εισοδηματική τους αναβάθμιση και την ίση κατά το Σύνταγμα της χώρας μεταχείρισή τους με τους άλλους Δημοσίους Υπαλλήλους. Μια δίκαιη διεκδίκηση, που πρέπει και μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με την καταβολή από το ΥΠΕΠΘ ΟΛΩΝ των αναδρομικών της ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ που οφείλονται στους εκπαιδευτικούς, είτε εφάπαξ είτε με νομοθετική ρύθμιση σταδιακής εξόφλησής τους, αλλά και με την καταβολή εφεξής του ποσού των 176 ευρώ χωρίς εκπτώσεις και λογιστικές «αλχημείες».
Η εκδίκαση των υπόλοιπων αγωγών, που ασκήθηκαν, εκκρεμεί, ενώ αναμένεται η απόφαση του Εφετείου για την έφεση που άσκησε το Δημόσιο κατά της πρώτης απόφασης που δικαίωσε σε πρώτο βαθμό τους εκπαιδευτικούς .


Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΙΡΙΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1 σχόλιο:

neoinileias είπε...

Συγνώμη για την όχληση αλλά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η βορειοδυτική Ιταλία
http://neoinileias.blogspot.com