Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

εμείς οι ίδιοι δεν αφήνουμε να διορθωθεί τίποτα

 Απο τον Δημήτρη Τσαούση, Σχολικός σύμβουλος Φυσικών
 
Παραθέτω μερικά έγγραφά μου από τα προηγούμενα χρόνια, με προτάσεις μου στη διοίκηση για τη βελτίωση της παιδείας στον τόπο μας.
Όταν μερικές γίνονται δεκτές εμφανίζονται βουλευτές της κυβερνήσεως που ζητούν οι νόμοι που οι ίδιοι ψήφισαν να μη εφαρμοστούν για μερικούς.
Έτσι όμως εμείς οι ίδιοι δεν αφήνουμε να διορθωθεί τίποτα από αυτά που θέλουμε να διορθώσουμε.
Τι κάνουμε λοιπόν;1ο :Δημήτρης Τσαούσης
Σχολικός σύμβουλος Φυσικών
Ιωάννινα 10-7-2010

   
ΠΡΟΣ
Την υπουργό  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Κυρία Άννα ΔιαμαντοπούλουΘέμα: Νέο Σχολείο
Σχετ. Ν.3848/19-5-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

Κυρία Υπουργέ,

Μελετήσαμε το νέο νόμο 3848 και την πρόταση του παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαίδευσης) και θέλουμε να σας υποβάλουμε μερικές προτάσεις μας ως οφείλουμε εκ της θέσεώς μας, για την βελτίωση της ποιότητας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο νόμο 3848 και στη πρόταση για την επιμόρφωση του Π.Ι. υπερτονίζεται η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κατάρτισή τους στο αντικείμενο που διδάσκουν. Επειδή στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη δευτεροβάθμια έχουμε εκπαιδευτικούς με διαφορετικές ειδικότητες, πιστεύουμε ότι η κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο προηγείται της διδακτικής επάρκειας.
Όσον αφορά στο νόμο 3848 σημειώνουμε τις κάτωθι αλλαγές:
1. Άρθρο 2. §3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πιστοποιείται με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται
μόνο από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων τμημάτων Α.Ε.Ι., των οποίων οι απόφοιτοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Άρθρο 3. §1. (β) Ακαδημαϊκά κριτήρια:
Σύμφωνα με το υπάρχον άρθρο, πριμοδοτούνται και οι μεταπτυχιακές και οι παράλληλες σπουδές σε άλλες επιστήμες. Επειδή με τα μεταπτυχιακά επιτυγχάνεται η εξειδίκευση του βασικού πτυχίου, ενώ με τις παράλληλες σπουδές συμβαίνει το αντίθετο, προτείνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πριμοδοτούνται μόνο μεταπτυχιακά και διδακτορικά από την ίδια σχολή που έδωσε το βασικό πτυχίο στον εκπαιδευτικό. Η κάθε σχολή έχει ορισμένα στάνταρ και όταν τα μεταπτυχιακά πραγματοποιούνται σε διαφορετική σχολή, αλλάζει ο χαρακτήρας των αρχικών σπουδών. Επειδή τα μεταπτυχιακά θα δίδονται από την ίδια σχολή, δε χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αφού θα χαρακτηρίζονται από την ίδια τη σχολή.
3. Άρθρο 4 Διορισμός και τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών
§6 Σύμφωνα με το υπάρχον άρθρο, ο μέντορας και ο νεοδιοριζόμενος μπορούν να τοποθετηθούν και σε γειτονικά σχολεία. Προτείνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα και να έχουν και οι δυο μαζί το πρόγραμμα μόνο του μέντορα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η αλληλεπίδρασή τους θα είναι ελάχιστη. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο νεοδιόριστος δε διδάσκει, αλλά παρακολουθεί το μάθημα του μέντορα. Με την πάροδο του χρόνου οι ώρες διδασκαλίας του νεοδιόριστου αυξάνονται και ο μέντορας διδάσκει λιγότερες ώρες και περισσότερο παρακολουθεί τη διδασκαλία του νεοδιόριστου, μέχρις ότου στο τέλος της χρονιάς όλο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πραγματοποιείται από το νεοδιόριστο. Στο τέλος κάθε ημέρας συζητούν μεταξύ τους για την πορεία της διδασκαλίας που δίδαξαν και την προετοιμασία του μαθήματος της επόμενης ημέρας
4. Άρθρο 16 Συμβούλια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Να υπάρχουν πολλές επιτροπές στα συμβούλια επιλογής σχολικών συμβούλων, τόσες όσες και οι ειδικότητες μαθημάτων, αφού η βαθμολογία των υποψηφίων κάθε ειδικότητας είναι ανεξάρτητη. Για κάθε ειδικότητα σχολικών συμβούλων το αντίστοιχο συμβούλιο επιλογής να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από μέλη ΔΕΠ ή συμβούλους της ίδιας ειδικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα συντομευτεί η διαδικασία, αφού θα συμμετέχουν περισσότεροι κριτές και θα είναι περισσότερο αξιόπιστη. Η διαδικασία θα είναι πιο αντικειμενική καθότι το μαθηματικό θα επιλέγουν μόνο μαθηματικοί και το φιλόλογο μόνο φιλόλογοι.
5. Τα στελέχη να μην επιλέγονται με θητεία, αλλά με βαθμολογική εξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν ένα στέλεχος, μετά από μια θητεία, να παραμένει απλός εκπαιδευτικός και ο υφιστάμενός του να γίνεται προϊστάμενος του πρώην στελέχους.
6. Οι αποσπασμένοι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία αποσπώνται. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει οικονομία στις αποσπάσεις, διότι οι διάφορες υπηρεσίες, εφόσον πληρώνουν οι ίδιες, θα ζητούν μόνον όσους χρειάζονται. Επίσης θα αλλάξει η εικόνα των εξόδων κάθε υπηρεσίας, διότι σήμερα αρκετοί υπάλληλοι πληρώνονται από άλλη υπηρεσία και σε άλλη υπηρεσία προσφέρουν την εργασία τους. Με τον τρόπο που γίνονται σήμερα οι αποσπάσεις, αυξάνεται η χρηματοδότηση για την παιδεία, διορίζεται ένας αριθμός εκπαιδευτικών και αποσπώνται σε άλλη υπηρεσία, οπότε η χρηματοδότηση στην παιδεία ακυρώνεται και την επωφελείται η άλλη υπηρεσία στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί!!
Όσον αφορά στην επιμόρφωση.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών προηγείται της διδακτικής επάρκειας. Στην πολύχρονη συνεργασία μας με τους συναδέλφους, οι περισσότερες απορίες τους εντοπίζονται στο αντικείμενο. Επίσης αυτό διαπιστώνεται καθημερινά στις συζητήσεις των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο, όπου κυριαρχούν αναλύσεις σε διάφορα θέματα της επιστήμης τους που διδάσκουν στο σχολείο. Αλλά και η Ελληνική κοινωνία έχει την ίδια άποψη. Τα κριτήρια επιλογής των μαθητών για το φροντιστήριο δεν είναι η παιδαγωγική επάρκεια των φροντιστών, αλλά η επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο. Αφού λοιπόν καθηγητές και κοινωνία ιεραρχούν το γνωστικό αντικείμενο πρώτο στις προτιμήσεις τους, εκεί πρέπει και εμείς να εστιάσουμε πρώτιστα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ως εκ τούτου προτείνουμε:
1. Η επιμόρφωση να γίνεται μόνο από τις σχολές που έδωσαν το πτυχίο με το οποίο διορίζεται ο εκπαιδευτικός. Μάστερ ή διδακτορικό. Από τη Σχολή με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο η επιμόρφωση, ώστε να έχουμε μια ολιστική θεώρηση της όλης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κατόπιν ο καθηγητής, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, να μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια ενός ή δύο ετών για να συνεργαστεί με κάποιο άλλο καθηγητή ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως ακριβώς γίνεται με τα μέλη ΔΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή αναφερόμαστε στην αυτοεπιμόρφωση.
2. Τα μέλη ΔΕΠ δεν εφοδιάζονται με βεβαιώσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών παρότι τις χρησιμοποιούν με μεγάλη ευχέρεια!!! Επειδή θέτουμε ως πρότυπη την επιμόρφωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ακαδημαϊκά κριτήρια οι γνώσεις νέων τεχνολογιών και ξένων γλωσσών ούτε να θεσμοθετούνται ανάλογες επιμορφώσεις με χορήγηση βεβαιώσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουμε να χαρακτηρίζουμε επιμόρφωση κάθε συνάντηση μιας και δυο ημερών και να τις ονομάζουμε όπως πράγματι είναι, ενημερώσεις.
3. Η επιμόρφωση να είναι εθελοντική. Να θεσμοθετηθούν όμως βαθμίδες εκπαιδευτικού προσωπικού με ανάλογη μισθολογική αμοιβή. Όσοι θέλουν προαγωγή θα πρέπει να παρουσιάσουν έργο. Έτσι θα δημιουργήσουμε κίνητρα για να προχωρήσει η επιμόρφωση. Με τον τρόπο αυτό θα επιμορφώνονται μόνον αυτοί που θέλουν να επιμορφωθούν και θα έχουμε άριστα αποτελέσματα, αφού θα σπουδάσουν κάτι που έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Η προαγωγή όσων αξιολογηθούν θετικά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά προβιβασμός σε θέση στελέχους, όπως συμβαίνει σήμερα, διότι με τον τρόπο αυτό επιλέγουμε τους καλύτερους δασκάλους και τους βγάζουμε από τη διδακτική πράξη και αφήνουμε να κάνουν μάθημα οι δάσκαλοι με λιγότερα προσόντα. Σήμερα η διδασκαλία στην τάξη θεωρείται ποινή!Με τιμήΔ. Τσαούσης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4Συνημμένα σας υποβάλλουμε μια εργασία μας σχετική με το θέμα, με τίτλο «Διαχείριση της Τάξης». http://users.ioa.sch.gr/dtsaousis/Eisigiseis/diaxirisitaxis.doc


Τρίτη, 14 Ιουνίου 2005


2ο :Προς τον Διευθυντή του ΠΕΚ Ιωαννίνων.

Θέμα:  Προτάσεις για τον τρόπο επιμόρφωσης των νεοδιόριστων.

Κύριε Διευθυντή,

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των νεοδιόριστων του ΠΕΚ περιλαμβάνει γενικά παιδαγωγικά μαθήματα και εισηγήσεις σε θέματα ειδικότητας.
Επειδή το ισχύον πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι ταχύρυθμο, δίνει την εντύπωση πρόχειρης διοργάνωσης και δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε να αποδώσει.
Προτείνουμε η επιμόρφωση να σχεδιαστεί σε χρονική διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους.
Να γίνει από το ΠΕΚ επιλογή καθηγητών με προσόντα και πείρα σε κάθε πόλη και οι οποίοι θα αποτελούν τους επιμορφωτές των νεοδιόριστων.
Ο νεοδιόριστος θα απασχολείται την πρώτη χρονιά του διορισμού του, στο σχολείο στο οποίο υπηρετεί ο επιμορφωτής για τρεις ημέρες την εβδομάδα. Θα μοιράζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας του επιμορφωτή και θα μπαίνουν μαζί στην αίθουσα διδασκαλίας. Όταν διδάσκει ο επιμορφωτής, ο επιμορφούμενος θα παρακολουθεί το μάθημα και όταν διδάσκει ο επιμορφούμενος θα παρακολουθεί τη διδασκαλία ο επιμορφωτής. Στο τέλος κάθε ημέρας θα προβλέπεται μια συνεργασία των δυο καθηγητών στην οποία θα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διδασκαλία του μαθήματος.
Η μύηση στη διδασκαλία, όπως και ο χορός, είναι υπόθεση για δύο, είναι μια εμπειρία η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα.
Τις υπόλοιπες δυο ημέρες της εβδομάδος οι νεοδιόριστοι θα παρακολουθούν στο πανεπιστήμιο μια σειρά μαθημάτων, με παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα ειδικότητας, σε τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
Με τον τρόπο αυτό ο επιμορφούμενος θα πάρει τα απαραίτητα θεωρητικά εφόδια από το πανεπιστήμιο και θα αποκτήσει την ελάχιστη εμπειρία διδασκαλίας βοηθούμενος από ένα έμπειρο εκπαιδευτικό.
Στο τέλος της χρονιάς αυτής ο επιμορφούμενος θα πρέπει να έχει μια βεβαίωση ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων του στο πανεπιστήμιο ήταν επιτυχής και μια άλλη βεβαίωση ότι η συνεργασία του με τον επιμορφωτή καθηγητή στο σχολείο ήταν εποικοδομητική. Οι δυο αυτές βεβαιώσεις θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού.
Το πανεπιστήμιο και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί - επιμορφωτές θα συνεργάζονται με το ΠΕΚ για τον συντονισμό της κοινής τους προσπάθειας που είναι η επιμόρφωση των νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών.
Το μοντέλο επιμόρφωσης που προτείνουμε θα μπορούσε να τροποποιηθεί κατάλληλα για να συμπεριλάβει και άλλες παραμέτρους που τυχόν μας διαφεύγουν ώστε αυτό να είναι πραγματοποιήσιμο και να αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε.


Με τιμή
Ο υποδιευθυντής του ΠΕΚ Ιωαννίνων


Δ. Τσαούσης
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ4Δεν υπάρχουν σχόλια: