Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Απάντηση της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας στην προκλητική πρόταση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ   ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ    

Προκαλεί έκπληξη, ανησυχία και αναστάτωση στους εκπ/κούς της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας η προκλητική πρόταση του Δ/ντή Β/θμιας εκπ/σης προς την περιφερειακή δ/νση Ηπείρου για αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού,
διορισμούς, αναθέσεις μαθημάτων και σύνδεση μισθού με τις ώρες διδασκαλίας. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας για να εκφράσει την έντονη αγανάκτησή του και επιφυλασσόμενο να προβεί σε αγωνιστικές ενέργειες, απαντά ως εξής:
    1.Πρόταση για «διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού στη Δ.Δ.Ε. ή στην Περιφερειακή δ/νση για αποσπάσεις σε διοικητικές θέσεις των Κεντρικών περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ».
    Ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του Ν.2848/2010 ο Κος Δ/ντής προωθεί την ιδέα του εκπ/κού ως κρατικού υπαλλήλου που, με ανοιχτό φύλλο πορείας, θα μετακινείται όπου τον χρειαστεί η υπηρεσία, αδιαφορώντας για τα οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που συνεπάγονται τέτοιες πρακτικές. Εσείς κύριε Διευθυντά ή οι προϊστάμενοί σας θα ήσασταν πρόθυμοι να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε άλλους νομούς ή περιφέρειες;
    2.Υπερθεματίζοντας το υπουργείο Παιδείας, (μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις), ο κος Δ/ντής προτείνει «κατάργηση των διορισμών για μια διετία και προσλήψεις αναπληρωτών σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχει ανάγκη».
    Θεωρούμε ότι η κάλυψη των κενών σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχει ανάγκη, πρέπει να γίνεται με διορισμό μόνιμων εκπ/κών στην αρχή του σχολικού έτους παρά με πρόσληψη αναπληρωτών, πολλές φορές, δύο και τρείς μήνες μετά την έναρξή του. Εξάλλου, έχουμε τη γνώμη, ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνται για την κάλυψη έκτακτων και όχι πάγιων αναγκών.
    3. «Διδασκαλία στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και ανάθεση μαθημάτων σε ειδικότητες».
   Μετά τις διαθέσεις πολλών συναδέλφων από αρκετές ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπ/ση, ο κος Δ/ντής προτείνει διαθέσεις και για Φιλολόγους, Μαθηματικούς και Φυσικών Επιστημών προκειμένου να διδάσκουν στις δυο τελευταίες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων. Χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους της διδασκαλίας στις δυο τελευταίες τάξεις και όχι, για παράδειγμα σε όλη την πρώτη βαθμίδα εκπ/σης, ο κος Δ/ντής στέλνει μήνυμα ανασφάλειας και υπαλληλικής ιδιότητας και στους συναδέλφους αυτών των ειδικοτήτων.
   Συνεχίζοντας, προτείνει την Α ανάθεση στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σε ξενόγλωσσους συναδέλφους και στους πτυχιούχους φιλολόγους του Ιστορικού τμήματος, αφήνοντας, προφανώς, σε δεύτερη μοίρα τους φιλολόγους από το Κλασσικό, Νεοελληνικό τμήμα κ.λ                                                   
Κρίνουμε, ότι η ανωτέρω πρόταση στερείται επιστημονικής και   διδακτικής τεκμηρίωσης και ότι υποδαυλίζει αντιπαλότητες , προκαλεί διακλαδικές και ενδοκλαδικές συγκρούσεις σε έναν χώρο και μια περίοδο που πρέπει να επικρατεί η ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.
   4.Ακολούθως, ο κος Δ/ντής προτείνει «να συνδεθεί η μισθοδοσία των εκπ/κών με τις ώρες διδασκαλίας, διότι θα εξοικονομηθούν χρήματα…» (με έντονη γραφή στο κείμενο).
    Παραβλέπει ο κος Δ/ντής ότι τα πλεονάσματα είναι παράγωγα της πολιτικής αυθαίρετων συγχωνεύσεων σχολείων, λειτουργίας τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών, κατάργησης μαθημάτων και ειδικοτήτων στο πλαίσιο του «νέου σχολείου».
Δεν είναι άμοιροι ευθυνών όσοι διορίζουν εκπ/κούς ειδικοτήτων στο νομό, όταν δεν χρειάζονται. Ούτε ασφαλώς είναι υπόλογοι οι συνάδελφοι για την μετάθεση στο νομό, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος δεκαεννιά εκπ/κών (19), όταν ήδη πλεόναζαν δέκα (10), ούτε και για την απόσπαση άλλων εννιά (9) της ίδιας ειδικότητας. Όταν επίσης, σε συνέχεια ανάλογων πρακτικών, το δικό μας ΠΥΣΔΕ προβαίνει σε τοποθετήσεις δύο και τριών συναδέλφων σε θέσεις και για ωράρια που δύνανται να καλυφθούν από έναν εκπ/κό, δεν είναι φρόνιμο να προτείνεται από τον Πρόεδρο αυτού του οργάνου η χρηματοδότηση ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας.
   Αναμένουμε προτάσεις κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έγκαιρης αποστολής των βιβλίων (έχει φθάσει το 50% των βιβλίων παραμονές Χριστουγέννων) και όχι προκλητικές προτάσεις που συγκαλύπτουν και μετακυλύουν ευθύνες.
                        Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας
  
       Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

        Π. Τσάπες                                                     Ι. Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: