Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Υστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 2Α/15−12−2014 πράξη της, ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος υπέγραψε απόφαση , σύμφωνα με την οποία, ορίζονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία:
Α. 28° 2/θ Νηπιαγωγείο Ευόσμου ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
Β. Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2015−2016.
Το χαρακτηριζόμενο ως Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ευόσμου θα λειτουργήσει ως ενιαία σχολική μονάδα με το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, με την επωνυμία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου (Νηπιαγωγείο−Δημοτικό).
Το χαρακτηριζόμενο  ως Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων θα λειτουργήσει ως ενιαία σχολική μονάδα με το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής και με τα 1ο και 2ο Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων, με την επωνυμία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ζωσιμαίας Σχολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: