Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ευχές από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Καθηγητών Δ.Ε. Ν .Ιωαννίνων

Η άνωθεν ειρήνη να επικρατήσει στις καρδιές των ανθρώπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: