Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Η περίπτωση ενός πανεπιστημιακού που πρέπει να τη διαβάσουν πολιτικοί και εκπαιδευτικοί


πηγή : @sos.gr

Το 1994 διορίστηκα Λέκτορας σε Ελληνικό πανεπιστήμιο και από το 2008 είμαι καθηγητής. Από το Σεπτέμβριο 2012 έχω πάρει θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Παρακάτω οι αποδοχές μου από το Ελληνικό πανεπιστήμιο.
Αποδοχές 2009

                                          Ακαθάριστες αποδοχές                            Πληρωτέο

τακτικές αποδοχές                    3  820 * 12 45840                               2595 * 12 31140
Δώρο Χριστουγέννων                                     2343                                            1460
Δώρο Πάσχα                                           1171.50                                               730
Επίδομα Αδείας                                      1171.50                                          750
ΣΥΝΟΛΟ 2009                                        50526                                            34080

Αποδοχές 2012

                                         Ακαθάριστες αποδοχές                                    Πληρωτέο

τακτικές αποδοχές                     3548 & 12 42576                            2242 * 12 26904

Δώρο Χριστουγέννων                             0                                               0
Δώρο Πάσχα                                           0                                                0
Επίδομα Αδείας                                      0                                                 0
ΣΥΝΟΛΟ                                              42576                                            26906

Το 2012 πληρώνομαι το 79% του μισθού που έπαιρνα του 2009. Στις μειώσεις δεν περιλαμβάνονται οι 3000 Ευρώ φόρος ΕΤΑΚ (ατομικός) για το έτος 2011 (ούτε φόροι ακίνητης περιουσίας κλπ.). Με την επιπλέον 30% μείωση οι καθαρές αποδοχές μου θα είναι 18834 ετησίως. Αυτό είναι 55% του ποσού που έπαιρνα πριν 2 χρόνια.
Είμαι επιστ. Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού προγράμματος που για το 2010-2015 χρηματοδοτεί το Ελληνικό πανεπιστήμιο με 360.000 Ευρώ και επιπλέον 576.000 Ευρώ που εισρέει ως συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Απ' αυτό το ποσό δεν παίρνω καμία αμοιβή διότι αφορά εργασία για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν αμείβεται στο πανεπιστήμιό μου. Το 60% των αντίστοιχων προγραμμάτων ανανεώνονται για δεύτερη πενταετία. Εάν δεν κρατήσω θέση στο Ελληνικό πανεπιστήμιο έστω μερικής απασχόλησης, το πιο πιθανό είναι να μην ανανεωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το διάστημα 2015-2020 και η Ελλάδα θα χάσει 936.000 Ευρώ.
Επίσης το καλοκαίρι 2013 λήγει ένα δεύτερο πρόγραμμά μου για το οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χρηματοδοτεί 240.000 Ευρώ το Ελληνικό πανεπιστήμιο. Με τους ίδιους Ευρωπαίους εταίρους έχουμε ήδη υποβάλει αρχική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον Ιανουάριο του 2013 θα υποβάλουμε την τελική πρόταση που αν εγκριθεί θα φέρει 400.000 Ευρώ στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.
Από το 1994 ως το 2012 έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρώ λόγω ενεργειών μου ως επιστήμονας, έχω δημοσιεύσει πάνω από 60 διεθνή άρθρα και κεφάλαια βιβλίων τα οποία αναφέρονται σε πάνω από 1400 διεθνείς εργασίες, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 8 διδακτορικών και 30 μεταπτυχιακών διατριβών, έχω γράψει 2 βιβλία για τον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων και 3 επιστημονικά Βιβλία, έχω δημιουργήσει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα, έχω διδάξει πάνω από 4000 φοιτητές και έχω εκπαιδεύσει πάνω από 500 εργαζόμενους στον κλάδο μου.
Εάν το Ελληνικό πανεπιστήμιο με κρατήσει ως μερικής απασχόλησης θα μου δίνει μικτές αποδοχές 10431 ετησίως (το 35%), αλλά η Ελλάδα θα έχει όφελος πάνω από 1.3 εκατομμύρια Ευρώ μόνο από τα δύο προαναφερόμενα προγράμματα και το Ελληνικό πανεπιστήμιο θα έχει κάποιες δεκάδες επιπλέον διεθνείς δημοσιεύσεις και μερικούς επιπλέον νέους επιστήμονες. Αξίζει να μη βρεθεί λύση ώστε να παραμείνω ως μερικής απασχόλησης καθηγητής στην Ελλάδα; Θα κοστίσει μόνο 52155 Ευρώ για το διάστημα 2015-2020!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω κείμενο μας στάλθηκε από την ΠΟΣΔΕΠ , ο πρόεδρος της οποίας μα ενημέρωσε ότι μπορεί να δώσει τα σχετικά στοιχεία του πανεπιστημιακού σε κάθε αρμόδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: