Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

6ήμερη εκδρομή σε Βουλγαρία (Ρίλλα, Σόφια) - Ρουμανία((ΚΑΡΠΑΘΙΑ: ΣΙΝΑΪΑ, ΜΠΡΑΝ, ΜΠΡΑΣΟΒ και ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) το Ταμείο Αλληλοβοήθειας καθηγητών Ν. Ιωαννίνων 

διοργανώνει

6ήμερη
εκδρομή σε 

Βουλγαρία (Ρίλλα, Σόφια) - 
Ρουμανία((ΚΑΡΠΑΘΙΑ: ΣΙΝΑΪΑ, ΜΠΡΑΝ, ΜΠΡΑΣΟΒ και ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)

από 5 ΙΟΥΛΊΟΥ μέχρι και 10 ΙΟΥΛΊΟΥ 2016

                              το πρόγραμμα και η διαδικασία συμμετοχής με ένα κλίκ  εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια: