Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με το ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Οι συντάκτες του Προεδρικού Διατάγματος για την ναξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης είναι αυστηρά προσηλωμένοι στην εφαρμογή της ποσόστωσης που επιβάλλει ο ν. 4024/11 για τις προαγωγές στο δημόσιο που δεν μπορεί να έχει την ίδια εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Νικηφόρος. 
Και τούτο διότι, σημειώνει ο κ. Νικηφόρος:
Α. Από την αρχή μέχρι το τέλος της επαγγελματικής τους ζωής οι εκπαιδευτικοί ασκούν το ίδιο ακριβώς έργο. Άρα, η βαθμολογική τους κατάταξη με βάση τα έτη υπηρεσίας εξυπηρετεί ήδη  τον δημοσιονομικό στόχο
Β.Στην εκπαίδευση δεν υπάρχει ανάγκη για τη διαμόρφωση “πυραμίδας” δεξαμενών στελεχών, αφού τα στελέχη επιλέγονται με βάση ειδικό θεσμικό πλαίσιο (Ν.3848/10)
Γ.Η προκρούστεια λογική της ποσόστωσης δε συνάδει με την πολυπαραγοντικότητα του εκπαιδευτικού έργου (εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές, διαφορετικοί τύποι σχολείων, διαφορετικές υποδομές και μέσα, διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κλπ) 

Δ. Οι χιλιάδες αποσπασμένοι σε διοικητικές υπηρεσίες εκπαιδευτικοί, που ασκούν εντελώς διαφορετικό έργο από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, είναι παράλογο να αξιολογούνται με διαφορετικά κριτήρια αλλά να προάγονται με βάση κοινούς πίνακες προακτέων. 
Ο Αν. Γραμματέας του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει  ότι «η χώρα έχει ανάγκη από τη θέσπιση ενός πλαισίου που θα αντιμετωπίζει ενιαία τα ζητήματα της αξιολόγησης και επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών, της αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών δομών, αλλά και του επανακαθορισμού του ρόλου των στελεχών της εκπαίδευσης». 
Η διαφωνία μας για το Προεδρικό Διάταγμα, την οποία δημοσιοποιήσαμε ευθύς εξαρχής, υπογραμμίζει ο κ. Νικηφόρος,  βασίζεται στο ότι αυτό: 
•        Έχει μονομερώς ελεγκτικό-εποπτικό χαρακτήρα, αφού δεν συνδέεται ούτε με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ούτε με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
•        Δεν επικεντρώνει στην τρέχουσα επαγγελματική δυνατότητα των εκπαιδευτικών, αλλά στα τυπικά τους προσόντα και σε ποικίλης προέλευσης “χαρτιά”
•        Εισάγει διαδικασίες  χρονοβόρες, γραφειοκρατικές  και μη εφαρμόσιμες
•       Χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, ασάφειες, νομοθετικές ατέλειες, αστοχίες και παραλείψεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: