Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Σχέδιο Νόμου για την Αναδιάρθρωση της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης

 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Σχεδιάγραμμα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9962

Τα μαθήματα και οι κατευθύνσεις εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή: Στη Β Λυκείου ενώ το Σχέδιο Νόμου  αναφέρει ότι οι ώρες Γενικής Παιδείας είναι 30 εάν προστεθούν οι ώρες ανά μάθημα που αναφέρονται το άθροισμα είναι 31 όπως φαίνεται παρακάτω:
a-lyk-newb-lyk-new


Δεν υπάρχουν σχόλια: