Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Οκτάωρα και μαθήματα τα Σάββατα με πάνω από δέκα ημέρες κατάληψη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Οκτάωρα και μαθήματα τα Σάββατα θα κάνουν οι μαθητές που τα σχολεία τους έκαναν κατάληψη πάνω από δέκα ημέρες. Μέχρι δέκα ημέρες κατάληψη η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών ,λόγω καταλήψεων, θα γίνει με τη  περικοπή περιπάτων-επισκέψεων και αξιοποίηση σχολικών εορτών.
Εντολή του υπ. Παιδείας προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές είναι οι χαμένες διδακτικές ώρες να καλυφθούν εντός του Α τριμήνου για τα Γυμνάσια και εντός τουτ Α τετραμήνου

για τα Λύκεια. Αυτό σημαίνει , σύμφωνα πάντα με το υπ. Παιδείας , ότι η αξιοποίηση περιπάτων – επισκέψεων και σχολικών εορτών καλύπτει το πολύ δέκα ημέρες χαμένων διδακτικών ωρών.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν σχολεία τα οποία εισηγήθηκαν οι χαμένες διδακτικές ώρες να καλυφθούν με την περικοπή των πενθήμερων εκδρομών κλπ μέχρι το Μάιο δηλαδή, προτάσεις που επεστράφησαν ως απαράδεκτες από Περιφερειακούς Διευθυντές.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου:
1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρόπους:
α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα Σάββατα.
ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης.
2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας.
3. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.
Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρότασή του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου.
Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: