Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης - Όροι και διαδικασία


Αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης
 
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170) “Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις” που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης.

....Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος µπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι:

α) µέχρι 4 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις πουδιαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2011 µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010,

β) µέχρι 5 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις πουδιαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2012 µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3863/2010,

γ) µέχρι 6 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν για το έτος 2013 µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3863/2010,

δ) µέχρι 7 έτη, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2014 και εφεξής µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν.3863/2010.

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
Πλασματικό χρόνο ασφάλισης από τέσσερα έως επτά έτη μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από το 2011 έως το 2014 και εντεύθεν. Ο συνολικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1/1/2011 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αναγνώρισης και εξαγοράς χρόνων ασφάλισης για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που έχουν τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 χρόνια πραγματικής (ή και προαιρετικής) ασφάλισης και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και μετά, με βάση τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
Ειδικά οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά (νέες ασφαλισμένες), θα έχουν τη δυνατότητα αναγνωρίσεων από 1/1/2013, όπως όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι, καθώς καταργούνται τα ειδικά - χαμηλότερα - όρια συνταξιοδότησης των μητέρων.
Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι, όπως και ο χρόνος που ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας, θα συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (εφόσον υπάρχουν 3.600 ημέρες ή 12 χρόνια ασφάλισης).
 
 
Τα χρόνια που μπορούν να αναγνωριστούν είναι:
 
* Τα χρόνια σπουδών.
* Τα κενά διαστήματα ασφάλισης μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση.
* Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας (30 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα).
Ο χρόνος απεργίας (χρειάζεται βεβαίωση του εργοδότη).
Ο χρόνος μαθητείας (έως 2 χρόνια) στον οποίο περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε προγράμματα Stage.
* Εως και 5 χρόνια για τη γέννηση παιδιών, 1 για το πρώτο, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο (αφορά μόνο συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και όχι συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου). Το δικαίωμα το έχουν πλέον συγχρόνως και οι δύο γονείς ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.
* Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες).
* Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.
* Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια) εφόσον υπάρχει βεβαίωση του εργοδότη.
* Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας για θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις.
* Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων.
*Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ πριν από την εγγραφή τους στα μητρώα του Ταμείου και μέχρι 5 χρόνια. 
 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: