Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04Παράνομες μεταθέσεις στον κλάδο ΠΕ4
1. 4.08

Προς : Tον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωνκ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Το Υπουργείο Παιδείας, συνεπές στην άσκηση ευκαιριακής και αλλοπρόσαλλης πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης, προχώρησε πριν από δύο χρόνια περίπου (Ν.3475/2006) σε μία εντελώς αποσπασματική ρύθμιση, που αφορούσε στον τρόπο διορισμού εκπαιδευτικών στον ενοποιημένο κλάδο ΠΕ4. Σύμφωνα με αυτήν οι προς πλήρωση οργανικές θέσεις θα προκηρύσσονταν στο εξής χωριστά για κάθε ειδικότητα και όχι ενιαία, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες.Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα είχε αξία αν ήταν εφικτή η τοποθέτηση σε κάθε σχολική μονάδα καθηγητών όλων των ειδικοτήτων του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ4, έτσι ώστε το κάθε μάθημα να διδάσκεται από καθηγητές της αντίστοιχης ειδικότητας. Επιπλέον, για να τηρηθεί η νομιμότητα έπρεπε να προηγηθεί η εναρμόνιση όλων των σχετικών διατάξεων σε ό,τι αφορά τη σύσταση οργανικών θέσεων σε κάθε σχολική μονάδα ανά ειδικότητα του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ4, τον υπολογισμό των οργανικών κενών, τις μεταθέσεις, τις τοποθετήσεις, τη βελτίωση θέσης, την άρση υπεραριθμίας, τις αμοιβαίες μεταθέσεις κτλ.Το Υπουργείο Παιδείας συνέχισε την αλλοπρόσαλλη αυτή πολιτική και κατά τις πρόσφατες μεταθέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4, γνωρίζοντας ότι δεν είναι δυνατή, για αντικειμενικούς λόγους, η σύσταση οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων του κλάδου αυτού και η τοποθέτηση καθηγητών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε κάθε σχολική μονάδα. Πέραν τούτου δεν ελήφθη καμία πρόνοια εναρμόνισης των σχετικών διατάξεων του Ν.1566/85 και του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα των συγκεκριμένων διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μεταθέσεις του κλάδου ΠΕ4 έγιναν με βάση την αριθμ. 14520/Δ2/4-2-08 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το νόμο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, δε μνημονεύονται σε αυτήν οι σχετικές διατάξεις και η διαδικασία που απορρέει από αυτές. Συνέπεια αυτής της απαράδεκτης και παράνομης διαδικασίας ήταν να προκληθούν τεράστιες αδικίες σε βάρος εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4. Καθηγητές ειδικοτήτων του κλάδου αυτού με περισσότερα μόρια μετάθεσης υποσκελίστηκαν από άλλους με πολύ λιγότερα, τη στιγμή που δίδασκαν και θα κληθούν και στο εξής από την υπηρεσία να διδάξουν όλα τα μαθήματα του ενοποιημένου κλάδου. Επιπλέον θα ανακύψει τεράστιο διοικητικό πρόβλημα κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, στις βελτιώσεις θέσεων, στις άρσεις υπεραριθμίας κτλ.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να ανακληθούν οι παράνομες μεταθέσεις του κλάδου ΠΕ4 προκειμένου να αρθούν οι αδικίες σε βάρος των εκπαιδευτικών και να αποτραπεί το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται αναπότρεπτα το σύνολο των περιφερειακών διοικητικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ΠΥΣΔΕ της χώρας.
Ο ερωτών ΒουλευτήςΜιχάλης Χρ. Παντούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: